20. maj, Svetovni dan čebel

Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj, so države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za svetovni dan čebel. 20. maja se je tudi rodil Anton Janša (1734–1773), slovenski […]

KEMIJSKA ANALIZA VODE V REKI DRAVINJI IN POTOKU BREŽNICA

Voda je del narave, zato bi moral vsak od nas poskrbeti, da jo čim manj onesnažujemo. • Voda je vir življenja, zato moramo prav vsi skrbeti za čistočo vode. • Z vodo moramo skrbno in preudarno ravnati, reke in potoki naj ne bodo odlagališča odpadkov. • Ohranjajmo vodo in ohranjajmo življenje. • Brez vode tudi […]

PROJEKT POGUM V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane že četrto leto kot razvojna šola sodeluje v evropskem projektu POGUM, ki spodbuja krepitev kompetence podjetnosti in prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Razvoj kompetence podjetnosti temelji na ciljih trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja. Namen projekta je v osnovnošolcih spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost […]

Ena in edina, moja domovina Slovenija

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane že četrto leto kot razvojna šola sodeluje v evropskem projektu POGUM, ki spodbuja krepitev kompetence podjetnosti. V delo smo vključeni vsi učitelji na šoli. Izvedli smo dve večji dejavnosti in to v decembru tehniški dan, ki smo ga poimenovali Od ideje do izdelka. Delo učencev je bilo zaradi šolanja na […]

MEDNARODNI PROJEKT »POGUM« ZA DVIG KAKOVOSTI ZNANJA UČENCEV

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane se je v tem šolskem letu vključila v evropski projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah  POGUM, kot razvojna osnovna šola. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Projekt traja od 2017 do 2022. Namen projekta je v osnovnošolcih spodbuditi način razmišljanja […]

Projekt Pogum

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada   Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v […]