KEMIJSKA ANALIZA VODE V REKI DRAVINJI IN POTOKU BREŽNICA

Voda je del narave, zato bi moral vsak od nas poskrbeti, da jo čim
manj onesnažujemo.
• Voda je vir življenja, zato moramo prav vsi skrbeti za čistočo vode.
• Z vodo moramo skrbno in preudarno ravnati, reke in potoki naj
ne bodo odlagališča odpadkov.
• Ohranjajmo vodo in ohranjajmo življenje.
• Brez vode tudi nas ni.
• Spoštujmo vodo!

• Ob tem želimo našim občanom prenesti sporočilo, da voda odseva naš
odnos do narave. V njej se vidi naša malomarnost, nespoštljiv odnos do
narave, brezbrižnost, nezavedanja posledic našega ravnanja.
• Dokler človek ne bo spremenil svojega načina razmišljanja, bodo vse kritike,
prepovedi in opozorilne table zaman.
• Pravijo, da Zemlje ne podedujemo od naših prednikov, ampak si jo
sposojamo od naših zanamcev. S to miselnostjo želimo naš pozitiven in
korekten odnos do vode in narave krepiti in k temu spodbujati tudi starše,
stare starše, prijatelje, sosede in znance.
• Potrudimo se po najboljših močeh, da ohranjamo naravo čisto in najprej
začnemo kar doma, v naši čudoviti Dravinjski dolini.

Predstavitev si oglejte tukaj.

Šolski tim in iSeMe

Dostopnost