Razmišljanje učencev o trajnosti potuje v lokalno okolje

Ohranimo naš planet Zemljo, ukrepajmo takoj!

Razmišljanja učencev 3. VIO na OŠ Kajetana Koviča Poljčane

Onesnaženost zraka, tal in vode močno vpliva na zdravje ljudi in ekosisteme. Človekove dejavnosti negativno vplivajo na ekosisteme in njihove storitve, od katerih smo vsi odvisni. Z brezbrižnim odnosom do našega planeta ne uničujemo doma samo nam, ljudem. Dom uničujemo tudi živalim in rastlinam. Onesnaževanje, ki ga povzroča človek, močno prispeva k sedanjemu množičnemu izumiranju živalskih in rastlinskih vrst. Zavedati se moramo, da smo ljudje del narave in si je ne smemo lastiti. Z njo moramo ravnati skrbno in odgovorno, saj je od naših dejanj odvisen obstoj živih bitij. Vsak posameznik lahko naredi spremembo v vsakdanjem življenju, s katero lahko zmanjša svoj negativni vpliv na naš planet. Bodimo ozaveščeni in poskusimo spremeniti določene življenjske navade, da bi naš planet čim bolje ohranili za nas in za naše zanamce.

Na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane se učenci 7., 8. in 9. razredov z različnimi dejavnostmi že več let seznanjajo s podnebnimi spremembami z namenom ozaveščanja o trenutnem stanju Zemlje in kako lahko vsak posameznik pripomore k zmanjšanju onesnaževanja in s tem k boljšemu svetu. Skupaj z učiteljico biologije, kemije in naravoslovja, Tatjano Zgubič, so učenci poiskali različne informacije o virih onesnaženja in globalnem segrevanju ter izdelali plakate, transparente, letake, posneli video, medgeneracijsko prenašali svoje znanje in naredili nove izdelke iz odpadnega materiala. V avli šole so učenci vse izdelke razstavili, da so si jih lahko pogledali tudi mlajši učenci in ostali zaposleni na šoli.

Slika 1: Izdelava plakatov in spodbujanje timskega dela

Letos so učenci že zelo spretno uporabili metodo proučevanja spletnih in knjižnih virov ter samostojno pripravili in izvedli dejavnosti. Sledil je pogovor, kaj so se ob tem naučili in katero izmed vsakodnevnih navad si v dobrobit planeta prizadevajo spremeniti. Učenci se zavedajo, kateri so vzroki in posledice onesnaževanja in aktivnosti za  izboljšanje trenutnega stanja.

Njihova razmišljanja lahko strnemo v predloge, kako lahko prav vsak prispeva po svojih močeh k zmanjšanju uničujočega vpliva na naš planet:

  1. Največji onesnaževalci smo ljudje. Podnebne spremembe so prekomerno segrevanje ozračja, ki ga človek povzroča predvsem s sežiganjem in kurjenjem fosilnih goriv, krčenjem gozdov, in do neke mere tudi kmetijstvo. Vse pogostejši so izredni vremenski pojavi ter vse pogostejše padavine ali vročinski valovi. Vse pogosteje se pojavljajo poplave, suše, hujša neurja, požari ter druge naravne katastrofe, ki povzročajo veliko materialno škodo ter ogrožajo zdravje in življenja ljudi. Pri izgorevanju fosilnih goriv, sežiganju odpadkov in v kmetijstvu nastajajo velike količine t.i. toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje ozračja. Živalske in rastlinske vrste izumirajo.

Zato se potrudimo zmanjšati emisije toplogrednih plinov z omejitvami prometa v mestih, s čistilnimi napravami in z uporabo alternativnih virov energije. Uporabljajmo obnovljive vire energije (veter, sonce, voda …), hodimo peš, peljimo se s kolesom ali z javnim prevozom.

  1. Vsak dan se nabere nešteto odpadkov, ki škodujejo okolju in zdravju človeka, živalim in rastlinam. Le-te je potrebno ustrezno ločevati ali jih ponovno porabiti. Tu imamo v mislih predvsem oblačila, igrače, učbenike, ki jih več ne potrebujemo in jih lahko podarimo drugim otrokom. Odpadne plastične embalaže ali stare obleke lahko predelamo v nove uporabne predmete in jim s tem podaljšamo življenjsko dobo.

Zato pazimo, da ustvarimo čim manj odpadkov. Nakupujmo le tisto, kar zares potrebujemo. Česar ne potrebujemo več, predelajmo v nov izdelek ali podarimo. Bodimo zares okoljsko ozaveščeni, reciklirajmo stari papir, ponovno napolnimo baterije, varčujmo z vodo, ugašajmo luči, sušimo na prostem.

Slika 2: Novi uporabni izdelki iz odpadnega materiala

3. Plastike je v morju že skoraj toliko kot rib in z vsakim dnem z vsako popito plastenko vode, lončkom kave                nepotrebno embalažo le še povečujemo. Zaradi naših odpadkov poginjajo želve, ptice, kiti in druge živali.               Veliko živali umira v strašnih mukah zaradi zastrupitev, zadušitev, prebodenih želodcev in lakote kljub občutku sitosti. Zato preprosto recimo NE plastičnim vrečkam, plastenkam in vsemogočim drugim plastičnim izdelkom.

Če bo vsak od nas upošteval vsaj nekaj omenjenih dejanj, bomo zelo pomagali našemu planetu, preprečili ali vsaj zmanjšali bomo onesnaževanje in globalno segrevanje. Zavedati se moramo, da se zaradi nas naš planet Zemlja bori za preživetje in posledično se bomo tudi mi, v kolikor ne bomo spremenili svojih dejanj in navad.  Naši učenci vedo, da lahko vsak naredi nekaj malega, skupaj pa lahko dosežemo zares veliko.

»Ko bo z obličja zemlje izginila čebela, bo človek preživel le še štiri leta; ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi …« (Albert Einstein)

 

Slika 3: Medgeneracijsko prenašanje znanja

Tatjana Zgubič, članica tima v projektu VITR (Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj)

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane

Dostopnost