210 let poljčanske šole

Ob 210-letnici šolstva na Poljčanskem

V letu 2009 smo spoštljivo obeležili 200-letnico šolstva na Poljčanskem.

V letu praznovanja smo se veliko naučili, med drugim tudi, kako zelo pomembni so zgodovinski viri, osebni spomini in pripovedi, fotografski viri, anekdote, različni zapisi.

Zato smo se ob 210-letnici odločili zbrati in predstaviti najpomembnejše utrinke preteklega desetletja na enem mestu. Izšel je bilten z naslovom V dolini pod Bočem rastemo mi …

Bilten predstavlja vpogled v sedanjost in hkrati postaja spomin na preteklost. Mogoče ga bo čez 200 let nekdo prelistal in poskušal razumeti naš košček mozaika v zgodovini šolstva na Poljčanskem.

Lahko bo razumel, kako

  • in zakaj nam je bilo pomembno poimenovanje šole po pesniku, pisatelju, prevajalcu in akademiku Kajetanu Koviču,
  • je vzniknila in se vse bolj razraščala zavest o nujnosti trajnostnega mišljenja in delovanja,
  • smo zaradi vse večjega tehnološkega razvoja začeli z učenci ustvarjati video prispevke na različne aktualne teme,
  • smo postopno širili nadstandardne dejavnosti s kandidiranjem na razpisih za evropska sredstva (Popestrimo šolo),
  • smo z vključevanjem v različne projekte na nacionalnem in mednarodnem nivoju iskali poti za dvig kakovosti učenja in poučevanja.

Čas, v katerem je edina stalnica sprememba, je čas, ki zahteva jasno vizijo razvoja šole in kolektiv sodelavcev, ki delujejo skupaj, kot učeča se skupnost. In to je največja dragocenost, ki jo imamo.

Kolektiv, ki deluje povezano, se dogovarja, si deli čas in prostor, je mladim vzor sodelovanja. Pa tudi  vzor udejanjanja spoznanja, da je moč sodelovanja v tem, da kot učeča se skupnost dosežemo veliko več ali večjo kakovost, kot jo lahko doseže vsak sam.

Dobra povezanost, sproščena ustvarjalnost in interes po strokovnem razvoju kolektiva se izražajo tudi skozi dosežke učencev. Vidni so v napredku, ki ga dosegajo učenci, tako nadarjeni, kot učenci s posebnimi potrebami.

Vizija razvoja šole ni le naša, podpirajo jo tudi starši. Predvsem s spodbujanjem svojih otrok h ohranjanju tradicionalnih vrednot, zavedanju pomena  pripadnosti lokalnemu in slovenskemu okolju ter varovanju lastnega koščka sveta s trajnostnim načinom mišljenja, delovanja in vplivanja.

Mag. Francka Mravlje, ravnateljica

Poljčane, februar 2021

Dostopnost