Prevozi

Organizacija prevozov učencev vozačev v šolskem letu 2023/24

Prevoze otrok v šolo in domov organizira Oddelek za družbene dejavnosti Občine Poljčane, izvajalca prevozov sta avtobusno podjetje Arriva Transport Štajerska, d. d. in Prevozi Stanka. Šola predlaga otroke za prevoz v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.: 81/2006, 107/07).

Za prevoz otrok v šolo in domov je organiziran šolski av­tobus.


Približno 20 učencev se vozi v šolo s kolesom.

VOZNI RED 2023/24

Avtobusne postaje za šolski prevoz Dolgi Vrh-Stanovsko-Lušečka vas-Lovnik

Avtobusne postaje za šolski prevoz Stanovsko-Sp. Brežnica

Varstvo vozačev

Šola organizira varstvo vozačev od 7. ure  do pričetka pouka in po koncu pouka do 14.20. Po tej uri se učenci vključijo v oddelek podaljšanega bivanja.

Starši otroka prijavijo v varstvo učencev vozačev s prijavnico.

Dostopnost