Poročilo o zbranih sredstvih

  1. Stanje šolskega sklada 6.2023                                                                   v EUR

Prenos neporabljenih sredstev  na dan 1. januarja 2023

7.807,07

 

 

PRIHODKI

1.185,00

Vplačani prostovoljni prispevki staršev v šolski sklad

735,00

Donacija pravnih oseb

350,00

Donacija društva

100,00

 

 

ODHODKI 

1.461,98

ŠVN

820,00

Položnice kosila

458,65

Tabor nadarjeni Boč

183,33

STANJE NEPORABLJENIH SREDSTEV na dan 15.6.2023

7.530,09

 

 

Dostopnost