02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Govorilne ure

Govorilno uro skliče razrednik praviloma vsak drugi delovni torek v mesecu v popoldanskem času s pričetkom ob 17. uri.

Razrednik informira starše o učnem uspehu in vedenju posameznih učencev. S starši se pogovori o ukrepih za izboljšanje učno-vzgojnih uspehov ter drugih zadevah, pomembnih za razumevanje učenčeve situacije. Na govorilno uro je lahko povabljen tudi učenec-ka.

Govorilnim uram lahko prisostvuje poleg razrednika tudi sorazrednik ali učitelj, ki uči v oddelku.

Glede na vsebino se lahko ura srečanja spremeni. O tem razredniki starše pisno obvestijo.

Govorilno uro skliče razrednik praviloma vsak drugi delovni torek v mesecu običajno ob 17. uri. Glede na vsebino se lahko ura srečanja spremeni. O tem razredniki starše pisno obvestijo.

Govorilne ure in roditeljski sestanki za starše bodo potekali glede na epidemiološke razmere  v matičnih učilnicah oddelkov ali na daljavo.

V šolskem letu 2022/23 so predvideni datumi govorilnih ur:

MesecDatum MesecDatum
September

13. 9. (1.–3. r.),

14. 9. (6.–9. r.)

 Februar14. 2. 2023
Oktober11. 10. 2022 Marec14. 3. 2023
November8. 11. 2022 April11. 4. 2023
December13. 12. 2022 Maj16. 5. 2023
Januar10. 1. 2023 Junij (1. torek v mesecu) 6. 6. 2023

Dopoldanske govorilne ure 2022/2023

Zap. št.

Priimek in ime učitelja

Govorilne ure: dan, čas

1.

Bornšek Polona

po predhodnem dogovoru

2.

Cigler Plošinjak Jelka

ponedeljek, 10.25–10.45

3.

Dragič Rok

ponedeljek, 12.05–12.25

4.

Druškovič Nada

stalna naloga

5.

Golob Leonida

torek, 11.15–11.35

6.

Grgin Škrabl Barbara

sreda, 10.25–10.45

7.

Jelnikar Kristina

četrtek, 7.45–8.05

8

Jerman Natek Milena

ponedeljek, 11.15–11.35

9.

Juhart Tanja

četrtek, 11.15–11.35

10.

Kobale Polona

po dogovoru

11.

Konec Nuška

ponedeljek, 11.15 – 11.35

12.

Kotnik Renata

ponedeljek, 11.15 – 11.35

13.

Kračun Suzana

ponedeljek, 9.20–9.40

14.

Krajnc Danijela

torek, 10.25–10.45

15.

Krajnc Darja

četrtek, 11.15–11.35

16.

Kralj Sabina

torek, 11.15–11.35

17.

Leskovar Ranko

ponedeljek, 10.45–11.05

18.

Mohorko Irena

po dogovoru

19.

Motaln Mojca

petek, 9.20–10.05

20.

Mravlje Francka

po dogovoru

21.

Oder Barbara

četrtek, 11.15–11.35

22.

Pegan Milena

četrtek, 12. 05–12. 25

23.

Podjaveršek Zdenka

torek, 9.20–9.40

24.

Robnik Tina

sreda, 10.25–10.45

25.

Sabolič Goran

sreda, 10.25–10.40

26.

Sekirnik Nina

ponedeljek 11.15 – 11.35

27.

Simonič Tina

ponedeljek, 7.50 – 8.10

28.

Skerbiš Mateja

ponedeljek, 12.05–12.25

29.

Štauber Jožica

petek, 10.05–10.25

30.

Ternovšek Irena

petek, 10.30–10.50

31.

Ulaga Ula

torek, 12.05–12.50

32.

Vantur Valerija

sreda, 11.20–11.40

33.

Vek Marija

sreda, 12.05–12.25

34.

Voglar Miran

ponedeljek, 10.45–11.05

35.

Vošinek Suzana

sreda, 8.30–8.50

36.

Vuk Suzana

petek, 9.20–9.45

37.

Zgubič Tatjana

ponedeljek, 11.15–11. 35

38.

Zidarič Nejc

torek, 7.50–8.10

Dostopnost