02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Govorilne ure

Govorilno uro skliče razrednik praviloma vsak drugi delovni torek v mesecu v popoldanskem času s pričetkom ob 17. uri.

Razrednik informira starše o učnem uspehu in vedenju posameznih učencev. S starši se pogovori o ukrepih za izboljšanje učno-vzgojnih uspehov ter drugih zadevah, pomembnih za razumevanje učenčeve situacije. Na govorilno uro je lahko povabljen tudi učenec-ka.

Govorilnim uram lahko prisostvuje poleg razrednika tudi sorazrednik ali učitelj, ki uči v oddelku.

Glede na vsebino se lahko ura srečanja spremeni. O tem razredniki starše pisno obvestijo.

 

V šolskem letu 2021/22 so predvideni datumi govorilnih ur:

Govorilno uro skliče razrednik praviloma vsak drugi delovni torek v mesecu običajno ob 17. uri. Glede na vsebino se lahko ura srečanja spremeni. O tem razredniki starše pisno obvestijo.

Govorilne ure in roditeljski sestanki za starše bodo potekali glede na epidemiološke razmere  v matičnih učilnicah oddelkov ali na daljavo.

V šolskem letu 2021/22 so predvideni datumi govorilnih ur:

Mesec Datum Mesec Datum
September 1.  9. 2021 (1. r.),

7. 9. (1.–3. r.),  8. 9. (4.–6. r.)

9. 9. (6.–9. r.)

Februar 15. 2. 2022
Oktober 12. 10. 2021 Marec 8. 3. 2022
November 9. 11. 2021 April 12.  4. 2022
December 14. 12. 2021 Maj 10. 5. 2022
Januar 11.  1. 2022 Junij (1. torek v mesecu)  7.  6. 2022

 

Dopoldanske govorilne ure 2021/2022

 

Z. št. Priimek in ime učitelja Govorilne ure: dan, čas
1. Bornšek Polona po predhodnem dogovoru
2. Cigler Plošinjak Jelka ponedeljek, 10.25–10.45
3. Dragič Rok ponedeljek, 12.05–12.25
4. Druškovič Nada stalna naloga
5. Golob Leonida torek, 10.50–11.10
6. Jelnikar Zakelšek Kristina četrtek, 7.45–8.05
7. Jerman Natek Milena ponedeljek, 11.15–11.35
8. Juhart Tanja sreda, 9.40–10.00
9. Kobale Polona po dogovoru
10. Koražija Marina torek, 10.50–11.10
11. Kračun Suzana ponedeljek, 8.15–8.35
12. Krajnc Danijela torek, 11.15–11.35
13. Krajnc Darja sreda, 9.30–9.50
14. Kralj Sabina ponedeljek, 12.05–12.25
15. Križan Urška po dogovoru
16. Leskovar Ranko ponedeljek, 9.20–10.05
17. Mesarič Gmeiner Silva po predhodnem dogovoru
18. Mohorko Irena po dogovoru
19. Mravlje Francka po dogovoru
20. Oder Barbara sreda, 7.30–7.50
21. Pegan Milena četrtek, 12. 05–12. 25
22. Podjaveršek Zdenka četrtek, 10.30–10.50
23. Robnik Tina sreda, 12.05–12.25
24. Sabolič Goran sreda, 10.25–10.40
25. Simonič Tina petek, 9.20 – 9.40
26 Skerbiš Mateja četrtek, 12.30–12.50
27. Štauber Jožica petek, 10.25–10.45
28. Ternovšek Irena petek, 10.30–10.50
29. Ulaga Ula
30. Vantur Valerija ponedeljek, 10.30–10.50
31. Vek Marija ponedeljek, 11.15–11.35
32. Vilčnik Vesna četrtek, 8.30–8.50
33. Voglar Miran četrtek, 9.45–10.05
34. Vošinek Suzana ponedeljek, 9.30–9.50
35. Vuk Suzana četrtek, 7.40–8.00
36. Zgubič Tatjana sreda, 9.00–9. 20
37. Zidarič Nejc četrtek, 7.50–8.10
38 Zobec Vincenc torek, 12.05–12.25

 

Dostopnost