Mladi člani Rdečega križa

Kakšni so cilji, ki jim sledimo?

 • Spodbujati mlade k razmišljanju o življenju, okolju, zdravju,
 • spodbujati mlade k strpnosti, tolerantnosti in priznavanju različnosti,
 • prispevati k združevanju mladih,
 • razvijati koristne navade,
 • razvijati solidarnostni čut med mladimi,
 • vzgajati za zdravo življenje,
 • poučevanje mladih o humanitarni organizaciji Rdečega križa,
 • učenje z igrami in zabavo,
 • spoznavanje drugačnih oblik preživljanja prostega časa,
 • pridobivati nove prostovoljce za zdaj in prihodnost,
 • tekmovati v kvizu,
 • sprejeti prvošolčke v organizacijo.

 

Prostovoljci in mladi - Rdeči križ Slovenije
Dostopnost