Globe

Izziv vodnih teles

Štirinajstega marca sem se učiteljica Urška Križan udeležila webinarja o vodnih telesih. Tam je bil predstavljen izziv vodnih teles.

Ker je naša šola že pozorneje spremljala kvaliteto okoliških voda, je bilo sodelovanje v tem izzivu lahka odločitev.

Že takoj v prvem mesecu so učenci sedmih razredov pod mentorstvom učiteljic Tatjane Zgubič in Polone Kobale, v sodelovanjem z Inštitutom SeMe (dr. Petra Vrhovnik in Kim Mezga) opravili kemijske analize okoliškega potoka in reke. Rezultati raziskave so bili objavljeni tudi v lokalnem časopisu in na šolski spletni strani.

Drugošolci so se sprehodili ob potoku ob šoli in ga fotografirali.

Ob dnevu voda so v šolski avli učiteljici Polona Kobale in Tatjana Zgubič ter ostali učitelji pripravili razstavo, ki je opozarjala na pomen vode za življenja vsega živega na planetu.

Dan Zemlje z Globe

Na šoli smo Dan Zemlje obeležili 22. 4. 2022 z razstavo izdelkov učencev v šolski avli ter s krajšo obeležitvijo po šolskem ozvočenju.

Že prej, 25. marca, smo se pridružili svetovni akciji Earth day Air Temperature Data Challenge. Učenci 3. a razreda so skupaj z učiteljico Ulo Ulaga ob sončnem poldnevu na dvorišču za šolo izmerili temperaturo zraka. Podatke smo vnesli v aplikacijo programa GLOBE.

Od 28. marca naprej smo učencem predstavili podatke, zbrane po različnih krajih povsod po planetu Zemlja. Mlajšim učencem se je zdelo nenavadno, da so ob enakem času lahko temperature na Zemlji tako različne. Starejši učenci so ta podatek sprejeli kot potrditev svojega dojemanja našega planeta.

Temperatura zemlje

Učitelj Goran Sabolič je skupaj z učenci na šolskem dvorišču, umaknjen od vodnih teles in uhojenih poti, zbiral podatke o temperaturi zemlje na globini 5 in 10 centimetrov.

Mesec marec je bil za te meritve resnično najbolj primeren, saj je bilo učencem zelo zanimivo spremljati povezavo med segrevanjem ozračja zaradi spremembe letnega časa in hitrejšo odzivnostjo zgornjih in počasnejšim segrevanjem globlje plasti zemlje.

Izziv z oblaki 

V začetku meseca februarja smo našo pozornost usmerili k oblakom. Pod okriljem agencije NASA in programa GLOBEA je namreč potekal Izziv z oblaki (NASA GLOBE Cloud Challenge 2022: Clouds in a Changing Climate). 

V tem času smo opravili več kot deset meritev in v aplikacijo GLOBE vnesli podatke o dogajanju nad nami.

Z učenci smo si pogledali tudi podatke Nasinih satelitov, ki so nastali ob podobnem času kot naši vzorci.

Prvi vzorci

V mesecu novembru 2021 smo začeli z opazovanjem atmosfere. Redno smo ob pol treh opazovali oblake in beležili podatke v aplikacijo. Največkrat je opazovanja izvajal učenec Nejc Kreže.

Ko smo pri tem postali suvereni, smo se lotili še pedosfere. Z digitalnim termometrom so učenci pod mentorstvom Gorana Saboliča ob četrtkih ob 10.10, merili temperaturo zemlje na globinah 5 in 10 centimetrov.

Promocija na šoli

Ker smo k projektu EKOŠOLA in projektu GLOBE pristopili po pričetku šolskega leta, ko so LDN-ji že bili narejeni in ure interesnih dejavnosti že razdeljene, smo GLOBE projekt predstavili v okviru izbirnega predmeta astronomija. GLOBE smo predstavljali tudi v tretjih razredih, pri pouku naravoslovja in v oddelkih podaljšanega bivanja.

Dostopnost