Shema šolskega sadja in zelenjave

Naša šola že vrsto let sodeluje v evropski »shemi šolskega sadja in zelenjave« (SŠSZ) s
finančno podporo Evropske unije.
Vsi zaposleni na šoli se trudimo otrokom nuditi zdravo šolsko okolje, kar tudi vključuje
spodbujanje vzorcev zdravega načina prehranjevanja. Veliko raziskav nakazuje na to, da prebivalci Slovenije ne zaužijemo priporočenih količin
sadja in zelenjave, ki so za zdravje bogat vir vitaminov in mineralov, kar pogosto postaja
dejavnik tveganja pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.
Tako sadje kot zelenjava vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in drugih zaščitnih
snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in
transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka
vrednost ter kakovost. Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko
dolgoročno pripomogel k večji porabi sadja in zelenjave. V ta namen Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.
O koristnosti uživanja sadja in zelenjave se učenci učijo tudi pri rednem pouku ali drugih
dejavnostih šole skozi celotno devetletno izobraževanje. Preko spletne strani šole in oglasne deske v avli šole vsako leto obvestimo starše in učence o pričetku razdeljevanja sadja.

V šolskem letu 2021/2022 smo razdelil:

Sadje Količina v kilogramih
Slive 14
Jabolka 421,15
Hruške 112
Mandarine 588,35
Orehi 10
Lešniki 22
Suho sadje 34
SKUPAJ 1.201,50

Shema šolskega sadja in zelenjave

Dostopnost