Izbirni predmeti

V šolskem letu 2022/23 bodo učenci 7., 8. in 9. razredov obiskovali 18 različnih izbirnih predmetov, v 1. in 2. VIO pa 4 predmete.

Učenci lahko svojo izbiro spremenijo v mesecu septembru, če s tem ne nastanejo nove skupine oziroma ne razpadejo obstoječe skupine.
 

Raz.

Predmet (oznaka predmeta)

Št. ur.

Učitelj

Št. učencev

7.

Šport za sprostitev (ŠSP)

2

Miran Voglar, Ranko Leskovar

30

7.

Likovno snovanje 1 (LS1)

1

Rok Dragič

17

7.

Urejanje besedil (UBE)

1

Tanja Juhart

18

7.

Obdelava gradiv: Les (OGL)

1

Sabina Kralj

16

7.

Nemščina (NI1)

2

Kračun Suzana

10

8.

Šport za zdravje (ŠZZ)

2

Miran Vogla, Ranko Leskovar

33

8.

Sodobna priprava hrane (SPH)

2

Natalija Lorenčič

26

8.

Multimedija (MME)

2

Tanja Juhart

23

8.

Likovno snovanje2 (LS2)

1

Rok Dragič

11

8.

Obdelava gradiv: Umetne snovi (OGU)

1

Sabina Kralj

13

8.

Nemščina (NI2+NI3)

2

Kračun Suzana

5+4

9.

Izbrani šport (IŠP)

2

Miran Voglar, Ranko Leskovar 

27

9.

Likovno snovanje 3 (LS3)

1

Rok Dragič

19

9.

Obdelava gradiv: Kovine (OGK)

1

Sabina Kralj

15

9.

Računalniška omrežja (ROM)

1

Juhart Tanja

12

9.

Načini prehranjevanja (NPH)

1

Lorenčič Natalija

8

9.

Zvezde in vesolje (ZVE)

1

Goran Sabolič

4

 

17 predmetov (NI2,3 komb.)

24 ur

  
 

Neobvezni izbirni predmeti 1. VIO

RazredPredmetiŠt. izbirŠt. skupin/urUčitelj-ica
1.Angleščina (N1A)342/4Jelnikar K.
  Neobvezni izbirni predmeti 2. VIO
4. ,5., 6.Šport (NŠP)20+11+25 (56)2/3Voglar M., Leskovar R.
4. ,5., 6.Tehnika (NTE)24+19+13 (56)2/3Kralj S., Sabolič G.
4. ,5., 6.Računalništvo (NRA)19+21+16 (54)2/3*Juhart T.
SKUPAJ6/9 
Dostopnost