Kemijska analiza vode iz reke Dravinje in potoka Brežnica

Dvakrat letno izvajamo meritve prisotnosti potencialno toksičnih elementov in nekaterih drugih onesnaževal v reki Dravinji in v potoku Brežnica. S kemijsko analizo vzorcev vod ugotavljamo koncentracije prisotnih nevarnih snovi kot so mangan, baker, nikelj, cink, kadmij, arzen, svinec, železo, amonij, nitrat, detergenti in fenoli.  Merimo tudi pH vode, določimo barvo, motnost in vonj. Na terenu je potrebno nujno opazovati vonj, obarvanost, pene in druge očem vidne spremembe, saj nam prav to pove, da je voda onesnažena.

Dosedanje meritve so pokazale, da se nevarne snovi nahajajo tako v reki Dravinji kot tudi v potoku Brežnica, kar pomeni, da predstavljajo nevarnost za vsa živa bitja. Ob primerjavi izmerjenih vrednosti in dovoljenih vrednosti v vodi smo ugotovili, da izmerjene vrednosti prisotnih nevarnih onesnaževalcev v reki Dravinji in v potoku Brežnica ne presegajo dovoljene vrednosti za pitno vodo. To pa še ne pomeni, da je voda pitna! Zato je potrebno narediti še nadaljnje raziskave in analize vode.

Z raziskavami smo ugotovili, da sta reka Dravinja in potok Brežnica onesnažena z nevarnimi snovmi, kar lahko pripišemo predvsem odpadni vodi, industriji in intenzivnemu kmetijstvu.

Onesnaževanje vode je nevarno za vsa živa bitja in posledično tudi za nas, ljudi. Voda je del narave, zato bi moral vsak od nas poskrbeti, da jo čim manj onesnažuje. Je vir življenja, zato moramo prav vsi skrbeti za čistočo vode. Z vodo moramo ravnati skrbno in preudarno. Reke in potoki naj ne bodo odlagališča odpadkov. Ohranjajmo vodo in ohranjajmo življenje. Brez vode tudi nas ni. Voda odseva naš odnos do narave.

Z raziskavo želimo krepiti naš pozitiven in korekten odnos do vode in narave.

Analizo vode naredimo s t. i. hitrimi testi. Vzorcu vode po navodilih dodamo posamezne reagente. Poteče kemijska reakcija s snovjo, ki  jo želimo določiti. Pri tem pride do spremembe barve raztopine. Barvo raztopine primerjamo z barvo na priloženi barvni lestvici in odčitamo koncentracijo nevarne snovi, ki  jo določamo. Vrednosti primerjamo z dovoljenimi koncentracijami prisotnosti v pitni vodi.

 

SWAY: https://sway.office.com/FHfbLSgKwlcRr24T?ref=Link

KEMIJSKA ANALIZA VODE  2020/21 

KEMIJSKA ANALIZA VODE 2021/22

ČLANEK V PANORAMI 

KEMIJSKA ANALIZA VODE 2022/2023

KEMIJSKA ANALIZA VODE – PRIMERJAVA REZULTATOV ZADNJIH DVEH LET

Dostopnost