Strokovni delavci

Učitelj/strokovni delavec

Uči predmete/področje/delovno mesto

Razrednik/

sorazrednik

Bornšek Polona

Knjižničarka; PB4. a, b; DSP;

 

C. Plošinjak Jelka

Razredni pouk; DSP;

5. b

Dragić Rok

LUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3;

 

Golob Leonida

Razredni pouk; PB1; JV 1. a, b.;

1. a

Grgin Škrabl Barbara

SLJ 8.a, b; 9.a, b; SLJ-us 6.a, b; 7.a, b; TJA 7.b; 8.a, b; 9.a, b; TJA-us 6.a,b; 7.a,b; DOD, DSP;

7.b

Jelnikar Kristina

TJA 2. a, b;  3. a, b; N1A 1.a, b; OID;

 

Juhart Tanja

MAT 6. a;  8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; UBE 7. r.;  MME 8. r.; ROM 9. r.; NRA 4., 5., 6. r.; ROID; DSP; DNU

6. a

Kolednik Ana-Marija

Razredni pouk; PB 3.a, 3.b;

3. b

Konec Nuška

MAT 6.b; 7.a, b; 8.a, b; 9.a, b; MAT-us 6.a, b; 7.a, b; DKE 7.a, b; DNU; DSP;

6. b

Kotnik Renata

TJA 4. a; 5. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b;

GEO 8. a, b; 9. a, b; DKE 8. a, b; DSP;

9. a

Kračun Suzana

NI1 7. a, b; NI28. a, b; in NI3 9. a, b; DSP; ISP; PB 1., 4.r.; JV;

7. a

mag. Krajnc Danijela

GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ; Solisti;

7. b

Krajnc Darja

SLJ 6. a; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-us 6.a, b, 7.a, b; DNU, DOD; PB 4.a, b;

8. a

Kralj Sabina

TIT 6. a, b; 7.a, b; 8. a, b; OGL 7. r.; OGU 8. r.; OGK 9. r.; NTE 4. r.; NTE 5. r.;  DNU; Pomočnica ravnateljice;

 

Leskovar Ranko

ŠPO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP 7.r.; ŠZZ 8. r.; IŠP 9.r.; NŠP 4., 5 r.; NŠP 5., 6. r.; Kolesarski izpit; Plavalni tečaj 3. r.;

9. b

Lorenčič Natalija

BIO 9. b; NAR 6. a; TJA 4. b; TJA 8. a, b; IDlum/tit; GOSP 6. a; PB 2.a, 5.a;

9. b

 

Mohorko Irena

PB 2. b, 5. b; ISP; DSP;

 

Motaln Mojca

DSP;

 

Mravlje mag. Francka

Ravnateljica;

 

Oder Barbara

Razredni pouk;

2. a

Pegan Milena

Razredni pouk;

1. a

Pekez Zvezdana

Šolsko svetovalno delo; DSP;

 

Podjaveršek Zdenka

Razredni pouk;

5. a

Robnik Tina

Razredni pouk; DSP;

1. b

Sabolič Goran

TIT 6. a, b; 7. a, b;  8. a, b; FIZ 8. a, b; 9. a, b; NAR 6. b; ZVE 9. r.; NTE 5., 6. r.; DNU;

8. b

Savski Tadeja

 

SLJ 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;  DOP;

 

6. a

Sekirnik Nina

Šolsko svetovalno delo; DSP;

 

Simonič Tina

TJA 5. b; 6. a, b; 7. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOD; DOP; DSP;

7. a

Skerbiš Mateja,

dec. 2023

Razredni pouk;

3. b

Štauber Jožica

ZGO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; GEO 6. a, b; 7. a, b; DNU

8. a

Ternovšek Irena

Razredni pouk; PB1. r.; JV 1. a, b;

1. b

Ulaga Ula

TIT  6.a,b; ŠPO 5.a,b; GOSP 6. b; DNU; ISP; PB 3. a, b;

Organizator šol. Prehrane, DSP

 

Vantur Valerija

Razredni pouk; DSP;

4. a

Volmajer Valentina

MAT 8.a,b; 9.a,b; MAT-us 6.a,b; 7.a,b; DOP; DSP;

6. b

Voglar Miran

 

ŠPO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; IŠP; NŠP 6. r.; Plavalni tečaj 1., 3. r.; Kolesarski izpit 5. r.;

9. a

Vošinek Suzana

Razredni pouk; DSP;

4. b

Vuk Suzana

Razredni pouk;

2. b

Zidarič Nejc

Razredni pouk; DSP;

3. a

Zgubič Tatjana

BIO 8.a, b; 9. a; KEM 8.a, b; 9. a, b; NAR 7. a, b; 

 

Orešič Polona

Začasna spremljevalka gibalno oviranih učencev, 4. a;

 

Gajšt Miha

Začasni spremljevalec gibalno oviranih učencev, 3. b;

 

Hostnik Z. Darja

Začasna spremljevalka gibalno oviranih učencev, 1. b;

 

Razpis

PB 2. a, 5. a; Laborant; DSP;

 

Dostopnost