Izobraževalno – informativne table

Na OŠ Kajetana Koviča Poljčane smo  zaposleni in učenci v okviru projekta Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) pripravili različna učna okolja ob šoli: Miyawakijev gozdiček, tradicionalni slovenski travnik, mini sadovnjak, šolski vrt z nizkimi gredami, visokimi gredami, stopničastimi gredami, hotel za žuželke in zbiralnik deževnice.

V učno okolje smo vključili tudi posebna drevesa, ki rastejo ob šoli;  platano in ameriški javor.

Opazovanje  razvoja rastlin je  del izobraževalnega procesa. Tako bomo  ozaveščali spoznanja o nujnosti ohranjanja narave.

Dne 20. 4. 2023 smo ob učna okolja postavili tudi informativno-izobraževalne table, ki so namenjene učencem, zaposlenim v šoli, staršem in drugim obiskovalcem.

Na tablah so opisi in fotografije rastlin, ki se nahajajo v posameznih učnih okoljih.

Pomen izobraževalnih tabel se nanaša na uporabo tabel za praktično in raziskovalno učenje zunaj tradicionalne učilnice, kar spodbuja učenje in razvijanje različnih spretnosti v naravnem okolju.

Tatjana Zgubič z učenci in ostalimi zaposlenimi na OŠ Kajetana Koviča Poljčane

GALERIJA

Dostopnost