Nacionalni preizkusi znanja 2023/2024

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja 2023/24

Opravilo

Dan

Datum

1. Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta na NPZ za 9. razred – FIZIKA

Petek

  1. 9. 2023

2. Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. r., ki bodo opravljali NPZ

Sreda

  30. 11. 2023

3.   Izvedba NPZ:

✓      SLJ     (6. in 9. razred),

✓      MAT  (6. in 9. razred),

✓      TJA   (6. razred), FIZ   (9. razred)

 

Torek

Četrtek

Ponedeljek

 

   7. 5. 2024

   9. 5. 2024

  13. 5. 2024

4.  Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe – 9. razred

Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe – 6. razred

Ponedeljek–sreda

 

Petek–torek

3. 5.– 5. 6. 20234

 

7. 6. –11. 6. 2024

5.  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ–9. r.

Petek

14. 6. 2024

6. Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ–6. r.

Ponedeljek

14. 6. 2024

Dostopnost