O društvu

Planinsko društvo Poljčane aktivno deluje od leta 1929. Šteje okrog 550 članov, od tega okoli 270 mladih planincev.Organizirani smo v skladu z veljavnimi predpisi tako, da v društvu delujejo gospodarski, markacijski, vodniški, izletniški in mladinski odsek ter odsek za varstvo narave. Planinsko društvo Poljčane | Planinska pisarna deluje od marca do konca oktobra ob četrtkih med 17. in 18. uro. Planinske skupine delujejo na osnovnih šolah v Poljčanah, Makolah in Lapor ter v vrtcih v Poljčanah, Studenicah in Makolah. Upravljamo in gospodarimo s planinskim domom na Boču, ki je po opremljenosti, ponudbi in obisku med priljubljenimi točkami v regiji. V društvu aktivno deluje 23 vodnikov PZS, ki letno pripravijo in vodijo preko 100 izletov in akcij. 9 mentorjev planinske vzgoje uspešno organizira in izvaja dejavnosti v šolah in vrtcih. Vsako leto se udeležimo taborov za mlade planince. Deluje tudi skupina za orientacijo, ki dosega pomembne rezultate v državnem merilu. Štirje markacisti ob pomoči članov skrbijo za urejenost in označenost 12- tih planinskih poti v skupni dolžini 85 km, ki vodijo proti Boču ali po okolici kraja. Naravovarstveno uspešno delujemo predvsem na področju varovanja in ohranjanja rastišča velikonočnice na Boču. Foto zgodbe: Velikonočnice na Boču

V preteklosti je bilo opravljenega veliko dela. Tudi v prihodnje se bomo trudili dosegati visok nivo odgovornosti in strokovnosti. Ob vsem tem pa moramo najti pravo mero planinske zagnanosti, ki temelji na prostovoljnem delu, medsebojni pomoči ter širjenju planinske miselnosti in dobre volje.

Program za leto 2024

Uradne ure bodo vsak četrtek od novembra do konca februarja med 17. in 18. uro, od marca do konca oktobra pa med 18. in 19. uro pri Marini Marovt v društveni pisarni v zgradbi Doma športov in kulture Poljčane, Bistriška cesta 89, zadnji stranski vhod ob košarkarskem igrišču, 1. nadstropje, tel. 02 802 65 00.

Izleti in ostale akcije bodo objavljeni na spletni strani PD Poljčane www.pdpoljcane.com, v omarici PD Poljčane (na zidu pri lekarni), v Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane in na njeni spletni strani www.ospoljcane.si, v Osnovni šoli Laporje in v programu prireditev Občine Poljčane.

Pridržujemo si pravico, da zaradi objektivnih razlogov izleta ne razpišemo, spremenimo smer ali datum, ga odpovemo ali razpišemo dodatnega, zamenjamo vodjo in/ali pomočnike ter dodamo pomočnike.

Neustrezno opremljene pohodnike in pohodnike z neplačano članarino za tekoče leto lahko zavrnemo.

Telefonske številke vodnikov, mentorjev, mladinskih voditeljev, markacistov, organizatorjev in planinskega doma na Boču z oskrbnikom:

Aber Katja

(040 876 949)

Dobnik Monja

(040 217 609)

Kovačič Janko

(051 211 801)

Pegan Milena

(041 346 730)

Španring Gvido

(041 689 464)

Belec Barbara

(030 688 080)

Erdlen Andreja

(041 650 952)

Mally Marjan

(031 553 672)

Perko Rok

(040 335 134)

Ternovšek Irena

(02 803 08 38)

Belec Daniel

(041 470 336)

Flis Božo

(031 224 763)

Marovt Marina

(040 414 006)

Petelinšek Amadej

(040 588 028)

Vošinek Davorin

(031 305 659)

Berdnik Daniela

(040 219 993)

Gajšek Zlatka

(030 273 716)

Medved Maša

(040 221 443)

Pirš Aleksandra

(041 451 674)

Zamuda Leon

(051 211 617)

Blažič Boris

(051 663 622)

Hrup Žiga

(068 134 429)

Onič Dragica

(040 546 213)

Pleničar G. Polona

(040 859 598)

Planinska pisarna

(02 802 65 00)

Borovnik Ivo

(041 878 376)

Jesenek Renata

(031 235 739)

Onič Franček

(02 802 51 42)

Rap Lovro

(040 353 642)

Oliver turizem – Oliver Čobec s.p. (031 643 836)
Čoh Klavdija

(041 498 024)

Kavkler Leopold

(051 310 275)

Onič Tomaž

(040 460 054)

Skledar Ana

(040 358 360)

Planinski dom na Boču

(031 643 836)

Članarina Komu je namenjena Višina
A član z največjim obsegom ugodnosti 68,00 €
A/d z družinskim popustom 62,00 €
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 32,00 €
B/d z družinskim popustom 26,00 €
B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 24,00 €
S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 21,00 €
S + Š/d z družinskim popustom 17,00 €
P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti 10,00 €
P + O/d z družinskim popustom 9,00 €

 Članarina izraža pripadnost planinski organizaciji, nudi reševanje v domačih in tujih gorah in v nadaljevanju reševanja zdravljenje v bolnišnici, zavarovanja za invalidnost, ugodnejšo nabavo opreme v nekaterih športnih trgovinah, cenejše spanje v planinskih domovih doma in v tujini, cenejšo naročnino na Planinski vestnik in druge ugodnosti.

Vse podrobnosti so predstavljene na spletni strani http://clanarina.pzs.si/ ali kar Članarina PZS 2024.

Družinska članarina (starši in otroci) mora biti plačana istočasno za vse člane v družini.

Janko Kovačič,predsednik PD Poljčane

Dostopnost