O prehrani

Cena malice

CENIK PREHRANE V ŠOLSKI KUHINJI

 

Mesečni nakupZAJTRKMALICA

     KOSILO

 

 /dan/dan     / dan
nižja stopnja 1-40,45 EUR

1,10 EUR

     2,40 EUR
višja stopnja  5-90,55 EUR

1,10 EUR

     2,75 EUR
    
Dnevni nakup:                  
    
nižja stopnja 1-4           –     2,95 EUR
višja stopnja  5-9           –     3,30 EUR

CENE PREHRANE – OSTALI

Malica 1,30 EUR
Kosilo5,00 EUR
Kosilo 1/23,30 EUR
Sadje0,60 EUR
Solata1,55 EUR
Kosilo za domov8,80 EUR
Kosilo za domov 1/25,00 EUR

Tržno ceno šolske prehrane (zajtrk in kosilo) določi šola s cenikom, ki ga sprejme Svet zavoda.

Ceno malice 1,10 € določi ministrstvo.

Cenik je veljaven od 01. 09. 2023

 

mag. Francka Mravlje, ravnateljica

Alergeni

Hrana lahko vsebuje različne alergene seznam alergenov najdete tukaj.

Prijava in odjava šolske prehrane

Prijava in odjava šolske prehrane

Vodič za odjavo šolske prehrane

Plačilo

Izjava za združene položnice

Soglasje za direktno obremenitev

Soglasje za prejemanje e-računov

Subvencioniranje šolske prehrane

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2023/24

S subvencioniranjem prehrane se učencem zagotavlja brezplačen obrok ter tako izboljšuje dostopnost šolske prehrane posameznikom iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Subvencija prehrane se lahko dodeli učencem za malico in kosilo. Učenci morajo za upravičenost do subvencije biti na šolsko prehrano prijavljeni, se redno izobraževati in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • popolna subvencija malice oz. brezplačna malica pripada učencem iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 evrov;
  • popolna subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada učencem iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 516,76 evrov.

Subvencija za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Če ste upravičeni do otroškega dodatka, vam ni treba vložiti vloge, saj bo šola pri izdaji položnice ustrezno upoštevala zakonsko določeno subvencijo. Če do otroškega dodatka niste upravičeni (če vloge za otroški dodatek niste vložili oz. nimate odločbe o otroškem dodatku), morate za upravičenost do subvencije šolske prehrane vložiti posebno vlogo na Center za socialno delo. Vloga

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev, lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dostopnost