Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanek skliče razrednik po potrebi, najmanj dvakrat letno. Na njem obvešča starše o vzgojno-izobraževalnih temah in se seznanja z njihovimi mnenji in pripombami o delu šole. V okviru roditeljskih sestankov potekajo tudi izobraževanja staršev.

Mesec

Datum

Čas

Tema

1. september

 

Avla, učilnice

8.30

Sprejem prvošolcev in staršev v avli šole, predstavitev dela v 1. razredu za starše prvošolcev.

 

 

September

12. 9. 2023

1. r.

16.00–17.00

1. a: Digitalne kompetence za pomoč otroku v 1. r.

18.30–19.00

1. b: Digitalne kompetence za pomoč otroku v 1. r.

12. 9.  2023

1. – 5. r.

17.00

Skupni RS:

Značilnosti in organizacija dela v šol. letu 2023/24

13. 9. 2023

6. – 9.. r.

17.00

Skupni RS:

Značilnosti in organizacija dela v šol. letu 2023/24

19. 9. 2023

17.00

Timski sestanki za starše učencev z DSP

Oktober

10. 10. 2023

17.00

Predavanje o varnosti v cestnem prometu, ZŠAM Poljčane

November

14. 11. 2023

16.30

RS 6. r. – Predstavitev Šole v naravi

17.00

Predavanje o varnosti v cestnem prometu, ZŠAM Poljčane

18.00

GU po programu razrednikov

Januar

9. 1. 2024

16.45

RS 9. r. – Karierna orientacija, Fundacija Prizma

17.00

GU po programu razrednikov

Februar- sreda

15. 2. 2024

17.00

Predavanje za starše: Stik starš – otrok in pomen pogovora v družini ,  Društvo za boljši svet 

Marec

12. 3. 2024

16.45

Timski sestanki za starše učencev z DSP

16.45

RS 8. r. – Izbira poklica in Šola v naravi

April

9. 4. 2024

16.45

RS 4. r. – Predstavitev Šole v naravi

17.00

Knjižni sejem

Maj

14. 5. 2024

16.45

RS 3. r. – Seznanitev staršev z NIP, 4. r.

Junij

4. 6. 2024

16.45

Timski sestanki za starše učencev z DSP

15. 6. 2023

17.00

Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za starše prvošolcev v šol. letu 2024/2025

Dostopnost