02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanek skliče razrednik po potrebi, najmanj dvakrat letno. Na njem obvešča starše o vzgojno-izobraževalnih temah in se seznanja z njihovimi mnenji in pripombami o delu šole. V okviru roditeljskih sestankov potekajo tudi izobraževanja staršev.

Mesec Datum Čas Tema
September   1. 9. 2020 8.45 – 1.a

9.00 – 1.b

Sprejem prvošolcev in staršev, predstavitev dela v 1. razredu za starše prvošolcev
   8. 9. 1. VIO

9. 9. 2.VIO

10. 9. 3.VIO

 

Podaljšano bivanje se predstavi na oddelčnem RS
16.00 Digitalne kompetence za pomoč otroku v 1. r. (učenje na daljavo)
17.00 Skupni RS:

Značilnosti šol. leta 2020/2021, organizacija dela glede na epidemiološko sliko, druga pomembna splošna obvestila …

RS, 8. r. – Predstavitev šole v naravi
15. 9. 2020 17.00 Timski sestanki za starše učencev z DSP
Oktober

 

 

13. 10. 2020 16.30 RS, 4. r. – Evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev
17.00

 

 

GU po programu razrednikov
November 10. 11. 2020 16.30 RS 6. r. – Predstavitev šole v naravi
17.00 Izobraževanje za starše, Ne nasilju, Jani Pravdič
18.00 GU po programu razrednikov
December 8. 12. 2020 17.00 GU po programu razrednikov
Januar 12. 1. 2021 16.30 RS: 9. r.: Karierna orientacija
17.00 GU po programu razrednikov
Februar 9. 2. 2021 16.30 Timski sestanki za starše učencev z DSP
17.00 GU po programu razrednikov
Marec

 

 9. 3. 2021 16.30 Izbira poklica, 8. r.
17.00 Novosti in varnost v cestnem prometu, člani ZŠAM
18.00 GU po programu razrednikov
April    13. 4. 2021 16.30 RS 4. r.: Predstavitev šole v naravi
17.00 GU po programu razrednikov
Maj 11. 5. 2021

 

 

16.30 RS 3. r.: Seznanitev staršev z NIP in s postopki odkrivanja ter dela z nadarjenimi učenci
16.30 RS 4. r.: Seznanitev staršev z NIP, 5. r.
16.45 RS 5. r.: Seznanitev staršev z NIP, 6. r.
17.00 GU po programu razrednikov
Junij    1. 6. 2021 16.30 Timski sestanki za starše učencev z DSP
17.00 GU po programu razrednikov
 17. 6. 2021 17.00 Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za starše prvošolcev v šol. letu 2021/2022
Dostopnost