02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanek skliče razrednik po potrebi, najmanj dvakrat letno. Na njem obvešča starše o vzgojno-izobraževalnih temah in se seznanja z njihovimi mnenji in pripombami o delu šole. V okviru roditeljskih sestankov potekajo tudi izobraževanja staršev.

Mesec Datum Čas Tema
1. september
sreda
Telovadnica,
učilnice
8.30 Sprejem prvošolcev in staršev,
predstavitev dela v 1. razredu za starše prvošolcev.
6. september
ponedeljek
Na daljavo 17.00 Šola v naravi 5. r.
(predstavitev in osnovna navodila ter dogovori)

September

7. 9. 2021
1. r.
16.00–17.00
16.30–17.00
1. a: Digitalne
kompetence za pomoč otroku v 1. r.
1. b: Podaljšano bivanje v 1. r.
18.30–19.00
18.30–19.30
1. a: Podaljšano bivanje
v 1. r.
1. b: Digitalne kompetence za pomoč
otroku v 1. r
8. 9. 2.–5. r.
9. 9. 6.–9. r.
17.00 Skupni RS:
Značilnosti šol. leta 2021/22, organizacija dela glede na epidemiološko
sliko, druga pomembna splošna obvestila …
7. 9. 2021 16.30 Podaljšano bivanje 2., 3.r.
se predstavi na oddelčnem RS
8. 9. 2021 16.30 Podaljšano bivanje 4., 5.r.
se predstavi na oddelčnem RS
9. 9. 2021 16.30 RS, 8. r. – Predstavitev
Šole v naravi, Radenci na Kolpi
14. 9. 2021 17.00 Timski sestanki za starše
učencev z DSP
Oktober 12. 10. 2021 16.30 RS, 4. r.
Evidentiranje in identif. nadarjenih učencev
17.00 Novosti in varnost v cestnem prometu, člani ZŠAM
17.00 GU po programu razrednikov
November 9. 11. 2021 16.30 RS 6. r. – Predstavitev
Šole v naravi
17.00 Izobraževanje starši, »Ne nasilju«, Jani Pravdič
18.00 GU po programu razrednikov
December 14. 12. 2021 17.00 GU po programu razrednikov
Januar 11. 1. 2022 16.30 RS: 9. r.: Karierna
orientacija, Fundacija Prizma
17.00 GU po programu razrednikov
Februar 15. 2. 2022 16.30 Timski sestanki za starše
učencev z DSP
17.00 GU po programu razrednikov
Marec
8. 3. 2022 16.30 RS 8.r. – Izbira poklica
18.00 GU po programu razrednikov
April 12. 4. 2022 16.30 RS 4. r.: Predstavitev
Šole v naravi
17.00 GU po programu razrednikov
Maj

10. 5. 2022 16.30 RS 3. r.: Seznanitev
staršev z NIP in s postopki odkrivanja ter dela z nadarjenimi učenci
16.30 RS 4. r.: Seznanitev
staršev z NIP, 5. r.
16.45 RS 5. r.: Seznanitev
staršev z NIP, 6. r.
17.00 GU po programu razrednikov.
Junij
7. 6. 2022 16.30 Timski sestanki za starše
učencev z DSP
17.00 GU po programu razrednikov
16. 6. 2022 17.00 Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za
starše prvošolcev v šol. letu 2022/2023

 

Dostopnost