02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanek skliče razrednik po potrebi, najmanj dvakrat letno. Na njem obvešča starše o vzgojno-izobraževalnih temah in se seznanja z njihovimi mnenji in pripombami o delu šole. V okviru roditeljskih sestankov potekajo tudi izobraževanja staršev.

Mesec Datum Čas Tema
1. september

 

Avla,

učilnice

8.30 Sprejem prvošolcev in staršev v avli šole, predstavitev dela v 1. razredu za starše prvošolcev.
 

 

September

13. 9. 22    1. r. 16.00–17.00 1. a: Digitalne kompetence za pomoč otroku v 1. r.
18.30–19.00 1. b: Digitalne kompetence za pomoč otroku v 1. r.
13. 9.  1. – 5. r.

14. 9.  6. – 9. r.

17.00 Skupni RS:

Značilnosti in organizacija dela v šol. letu 2022/23

20. 9. 2022 17.00 Timski sestanki za starše učencev z DSP
Oktober 11. 10. 2022 16.30 RS 4. r. – Evidentiranje in identif. nadarjenih učencev
18.00 GU po programu razrednikov
November 8. 11. 2022 16.30 RS 6. r. – Predstavitev Šole v naravi
17.00 Predavanje ZŠAM Poljčane: Novosti in varnost v cestnem prometu, vabljeni učenci 3.VIO
18.00 GU po programu razrednikov
December 13. 12. 2022 17.00 GU po programu razrednikov
Januar 10. 1. 2023 16.30 RS 9. r. – Karierna orientacija, Fundacija Prizma
16.30 RS 8. r. – Predstavitev Šole v naravi
17.00 GU po programu razrednikov
Februar 14. 2. 2023 16.30 Timski sestanki za starše učencev z DSP
17.00 Predavanje za starše: Stop nasilju, Društvo za boljši svet
18.00 GU po programu razrednikov
Marec 14. 3. 2023 16.30 RS 8. r. – Izbira poklica
18.00 GU po programu razrednikov
April 11. 4. 2023 16.00 RS 4. r. – Predstavitev Šole v naravi
17.00 GU po programu razrednikov, Knjižni sejem
Maj 16. 5. 2023 16.30 RS 3. r. – Seznanitev staršev z NIP, 4. r.
17.00 GU po programu razrednikov
Junij 6. 6. 2023 16.30 Timski sestanki za starše učencev z DSP
17.00 GU po programu razrednikov
15. 6. 2023 17.00 Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za starše prvošolcev v šol. letu 2023/2024
Dostopnost