Učitelji/strokovni delavci

Učitelj /strokovni delavec

Delovno mesto / Področje dela

E-pošta

Bornšek Polona

Knjižničarka

polona.bornsek@ospoljcane.si

Cigler Plošinjak Jelka

Učiteljica razrednega pouka

jelka.plosinjak@ospoljcane.si

Dragić Rok

Učitelj likovne umetnosti

rok.dragic@ospoljcane.si

Golob Leonida

Učiteljica razrednega pouka, v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu

leonida.golob@ospoljcane.si

Grgin Škrabl Barbara

Učiteljica slovenščine in angleščine

barbara.grgin@ospoljcane.si

Jelnikar  Kristina

Učiteljica angleščine in organizator informacijskih dejavnosti (OID)

kristina.jelnikar@ospoljcane.si

Juhart Tanja

Učiteljica matematike in računalništva, računalničar- organizator informacijskih dejavnosti

tanja.juhart@ospoljcane.si

Kolednik Ana Marija

Učiteljica razrednega pouka

anamarija.kolednik@ospoljcane.si

Konec Nuška

Učiteljica matematike in domovinske in državljanske kulture in etike

nuska.konec@ospoljcane.si

Kotnik Renata

Učiteljica angleščine, geografije in domovinske in državljanske kulture in etike

renata.kotnik@ospoljcane.si

Kračun Suzana

Učiteljica nemščine in v podaljšanem bivanju

suzana.kracun@ospoljcane.si

Krajnc Danijela

Učiteljica glasbene umetnosti

danijela.krajnc@ospoljcane.si

Krajnc Darja

Učiteljica slovenščine in v podaljšanem bivanju

darja.krajnc@ospoljcane.si

Kralj Sabina

Učiteljica tehnike in tehnologije, pomočnica ravnateljice

sabina.kralj@ospoljcane.si

Leskovar Ranko

Učitelj športa

ranko.leskovar@ospoljcane.si

Lorenčič Natalija

Učiteljica biologije in angleščine in učiteljica v podaljšanem bivanju

natalija.lorencic@ospoljcane.si

Mohorko Irena

Učiteljica v podaljšanem bivanju

irena.mohorko@ospoljcane.si

Motaln Mojca

Učiteljica dodatne strokovne pomoči

mojca.motaln@ospoljcane.si

Mravlje Francka

Ravnateljica

francka.mravlje@ospoljcane.si

Oder Barbara

Učiteljica razrednega pouka

barbara.oder@ospoljcane.si

Pegan Milena

Učiteljica razrednega pouka

milena.pegan@ospoljcane.si

Pekez Zvezdana

Šolska svetovalna delavka, psihologinja

zvezdana.pekez@ospoljcane.si

Podjaveršek Zdenka

Učiteljica razrednega pouka

zdenka.podjaversek@ospoljcane.si

Robnik Tina

Učiteljica razrednega pouka

tina.robnik@ospoljcane.si

Sabolič Goran

Učitelj fizike, tehnike in tehnologije in naravoslovja

goran.sabolic@ospoljcane.si

Savski Tadeja

Učiteljica slovenščine

tadeja.savski@ospoljcane.si

Sekirnik Nina

Šolska svetovalna delavka, pedagoginja

nina.sekirnik@ospoljcane.si

Simonič Tina

Učiteljica angleščine

tina.simonic@ospoljcane.si

Skerbiš Mateja

Učiteljica razrednega pouka, v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu

mateja.skerbis@ospoljcane.si

Štauber Jožica

Učiteljica zgodovine in geografije

jozica.stauber@ospoljcane.si

Ternovšek Irena

Učiteljica razrednega pouka, v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu

irena.ternovsek@ospoljcane.si

Ulaga Ula

Učiteljica športa, tehnike, gospodinjstva, organizator šolske prehrane in učiteljica v podaljšanem bivanju

ula.ulaga@ospoljcane.si

Vantur Valerija

Učiteljica razrednega pouka

valerija.vantur@ospoljcane.si

Volmajer Valentina

Učiteljica matematike

valentina.volmajer@ospoljcane.si

Voglar Miran

Učitelj športa

miran.voglar@ospoljcane.si

Vošinek Suzana

Učiteljica razrednega pouka

suzana.vosinek@ospoljcane.si

Vuk Suzana

Učiteljica razrednega pouka

suzana.vuk@ospoljcane.si

Zgubič Tatjana

Učiteljica biologije, kemije in naravoslovja

tatjana.zgubic@ospoljcane.si

Zidarič Nejc

Učitelj razrednega pouka

nejc.zidaric@ospoljcane.si

Dostopnost