Zgodovina

Zavod za proučevanje šolstva Republike Slovenije je 6. 2. 1959 organiziral posvet o vprašanjih šolske športne organizacije. Leta 1970 je koordinacijski odbor za šolska športna tekmovanja prerasel v Republiški center šolskih športnih društev.

V šolskem letu 1970/71 je iz tedanjega Republiškega centra šolskih športnih društev in izobraževalne skupnosti Občine Slovenska Bistrica prišla pobuda za ustanovitev šolskega športnega društva na šoli. Tej ponudbi sta se odzvala tedanji ravnatelj Alojz Mesarič in učiteljica telesne vzgoje Hilda Vižintin in na Osnovni šoli Poljčane ustanovila šolsko športno društvo. Ustanovitev šolskega športnega društva ni pomenila začetka športne dejavnosti v Poljčanah. Gonilna sila šolskega športnega društva je bila do leta 1999, seveda ob podpori ravnateljev, sprva Alojza Mesariča, kasneje Borisa Plošinjaka in nato Stanislava Kovačiča, Hilda Vižintin. Pri mentorstvu sta ji pomagala Branko Fuchs in Miran Voglar. Leta 1999 je vodenje društva prevzel Miran Voglar, katerega zasluga je, da je društvo še naprej znano in uveljavljeno tudi v državnem merilu. Ob odhodu Hilde Vižintin v pokoj je nadgrajeval delo v društvu Dejan Kalan, ob odhodu Branka Fuchsa pa Ranko Leskovar. Današnja ravnateljica mag. Francka Mravlje pa dopolnjuje ekipo in nudi društvu zelo veliko podporo. Društvo in šola vzajemno sodelujeta in dosegata v državnem merilu odlične rezultate.

Srečanje šolskih športnih društev občine Slovenska Bistrica in ustanovitev občinskega centra šolskih športnih društev leta 1971 na Boču.

Več o zgodovini športnega društva si lahko preberete tukaj.

Dostopnost