02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Akti Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane

Interni akti  Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane

 

Vzgojni načrt (2015)

Hišni red Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane – posodobitve v razmerah covid-19 

Pravilnik šolskega reda

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane (usklajena z ZOsn-I (Ul RS, št. 63/2013)

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti za učenca s statusom športnika

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti  za učenca s statusom mladega umetnika

Vloga za pridobitev statusa športnika

Vloga za pridobitev statusa mladega umetnika

Pravila o šolski prehrani (uskladitev 2015)

Prometno varnostni načrt (posodobitev 2021)

Pravilnik o pohvalah, priznanjih, nagradah

Podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi (uskladitev 2016)

Vloga za dodelitev subvencije za šolo v naravi

Cenik najema šolskih prostorov, telovadnice

 

Publikacija

Publikacija za šolsko leto 2022/2023

Publikacija za šolsko leto 2021/2022

Publikacija za šolsko leto 2020/2021

Razvojni načrt šole 2019-2024

Razvojni načrt Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane za obdobje 2019 – 2024 Šolsko leto 2022/23

Razvojni načrt Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane za obdobje 2019 – 2024 Šolsko leto 2021/22

Razvojni načrt Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane za obdobje 2019 – 2024 Šolsko leto 2020/21

Razvojni načrt Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane Za obdobje 2019 – 2024 Šolsko leto 2019/20

 

Letni delovni načrt

Letni delovni načrt 2022/2023

Letni delovni načrt 2021/2022

Letni delovni načrt 2020/2021

Poročilo o delu šole

Poročilo o delu šole 2021/2022

Poročilo o delu šole 2020/2021

Samoevalvacija

Dostopnost