Načrtovane dejavnosti

Priloga k Letnemu delovnemu načrtu šole so načrtovane dejavnosti po mesecih (mesečniki).

V mesečnike ob začetku šolskega leta zapišemo vse dejavnosti, dogodke na šoli, kulturne in športne prireditve, datume povezane z Nacionalnim preverjanjem znanja, tekmovanja na različnih področjih, govorilne ure…   Nekatere dejavnosti lahko datumsko določimo že v mesecu septembru (npr. Šola v naravi), druge pa načrtujemo le okvirno po mesecih (npr. športne dneve, ki so vezani na vreme). Glede na različne ponudbe, ki prihajajo skozi leto, se za nekatere dejavnosti odločamo tudi tekom šolskega leta (npr. predstavitev strukture in delovanja Evropske unije).

Ob koncu vsakega meseca zabeležimo vse izpeljane dejavnosti. Vseh deset mesečnikov pa je priloga k Poročilu o delu šole.

Na naši spletni strani objavljamo načrtovane dejavnosti, nekatere točno po datumih, druge le vezane na tekoči mesec.

Tako boste, učenci in starši, bolj natančno in v naprej obveščeni o različnih dogodkih na šoli.

Seveda pa vas prosimo za razumevanje v kolikor bo neka dejavnost zaradi opravičljivih razlogov realizirana v drugem terminu.
 

Dnevi dejavnosti

Dostopnost