MEDNARODNI PROJEKT »POGUM« ZA DVIG KAKOVOSTI ZNANJA UČENCEV

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane se je v tem šolskem letu vključila v evropski projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah  POGUM, kot razvojna osnovna šola. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Projekt traja od 2017 do 2022. Namen projekta je v osnovnošolcih spodbuditi način razmišljanja […]

Projekt Pogum

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada   Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR. V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v […]