Knjižnica

Verjamem v čarovnijo, ki se lahko zgodi, ko beremo dobro knjigo.

Bralna značka

Na šoli se zavzemamo za to, da je Bralna značka neka sproščena oblika razgovora med učenci in knjižničarko o prebranih delih, ne pa stroga oblika preverjanja prebranega. Ves čas imamo tudi priporočilne sezname. Pri določanju seznamov upoštevamo, da so na seznamu naslovi knjig, ki jih učenci radi prebirajo, da so zastopane različne žanrske zvrsti, da se naslovi knjig dopolnjujejo oziroma zamenjujejo z novimi naslovi, in da imamo vse knjige, ki so na seznamu, tudi v naši šolski knjižnici. Seznam je priporočilen, kar pomeni, da učenci lahko predstavijo tudi druge prebrane knjige, vendar se morajo pred tem posvetovati s knjižničarko o primernosti knjige.

Seznam priporočenih knjig 2023/2024

BRALNA ZNAČKA ZA UČENCE OD 5. DO 9. RAZREDA

 

 1. Bralna značka se začne 17. septembra in se zaključi 2. aprila.
 2. Branje je prostovoljno in se ga učenci udeležijo, če želijo.
 3. Učenci glede na razred preberejo določeno število knjig, ki jih izberejo s priporočilnega seznama.
 4. Knjižničarka učence seznani z urnikom in načinom preverjanja.
 

 

Knjižnični red

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Delovni čas

Knjižnica je odprta vsak dan po zgornjem urniku.

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni. Ob vpisu v knjižnico uporabniki brezplačno prejmejo člansko izkaznico. Če izkaznico izgubijo ali poškodujejo in želijo novo, morajo plačati stroške nove izkaznice. Izkaznica ni prenosljiva.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici je vedno tišina, razen, kadar v njej poteka pouk.

V knjižnici:
 • ne jem in ne pijem,
 • se ne lovim in skrivam,
 • ne vpijem,
 • ne tekam po knjižnici,
 • ne hodim po sedežih,
 • ne preklinjam,
 • se ne pretepam,
 • ne trgam in uničujem knjig,
 • se ne norčujem iz mlajših,
 • ne uporabljam mobilnega telefona,
 • berem knjige in revije,
 • pišem referate,
 • najdem svoj mir,
 • se učim,
 • pišem domačo nalogo,
 • se pogovarjam s prijatelji,
 • rešujem knjižne uganke,
 • bogatim svoj besedni zaklad,
 • uporabljam računalnik,
 • pomagam mlajšim.

Izposoja knjižničnega gradiva

Izposoja knjižničnega gradiva je možna v času, ko je knjižnica odprta. Učenci od 5. do 9. razreda imajo naenkrat lahko izposojenih največ 5 enot knjižničnega gradiva; to ne velja za strokovno literaturo, kadar jo učenci potrebujejo za referate, seminarske ali raziskovalne naloge. Učenci od 1. do 4. razreda pa imajo naenkrat lahko izposojene 3 enote knjižničnega gradiva. Za učitelje število izposojenih knjig ni omejeno.

Če ima uporabnik gradivo izposojeno dlje kot je rok vrnitve, si novega gradiva ne more izposoditi.

Na dom se ne izposoja gradivo iz čitalnice, ki ima oznako »SAMO ZA ČITALNICO!«, avdio in video kasete in CD-ji, ki se izposojajo na dom samo učiteljem.

Izposojevalni roki:

leposlovna literatura za učence…………..4 tedne, možnost podaljšanja

literatura za domače branje…………….….2 tedna, brez možnosti

podaljšanja

strokovna literatura………….……………4 tedne ali po dogovoru

referenčna literatura………………………samo za čitalnico

periodične publikacije……………………. samo za čitalnico

avdio in video kasete, DVD-ji…….. ……..izposoja se le učiteljem

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Knjižnično gradivo, ki ga učenec poškoduje (manjkajoče strani, strgani listi, veliko počečkanih strani, uničeni hrbti …) ali izgubi, je dolžan nadomestiti z novim ali plačati nakup novega izvoda, seveda po dogovoru s knjižničarko.

Uporaba računalnikov in tiskalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva, pregledovanje multimedijskih zgoščenk, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij preko interneta. Učenci lahko v dogovoru s knjižničarko uporabljajo tudi tiskalnik.

Učenci ne smejo uporabljati računalnika za IRC, igrice, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov itd.

Uporabnik, ki zlorabi pravila, je najprej opozorjen. Če jih krši večkrat, izgubi pravico do uporabe računalnika 2 tedna. Če se kršitve še naprej pojavljajo, učenec izgubi pravico do uporabe računalnika 1 mesec. O vsem je obveščen tudi razrednik.

 
Dostopnost