Elektronska gradiva

 1. ENCIKLOPEDIJA  MATEMATIKE:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika – prosta enciklopedija

 

 1. GEOMETRIJSKA TELESA:

http://www2.arnes.si/~osljtrb1s/  – oglata in okrogla geometrijska telesa: nastanek, opis, površina, prostornina, naloge …

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/petra/lastnosti.htm – kocka, kvader: opis, površina, prostornina, preseki, naloge

 

 1. PRAŠTEVILA: 

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/Jana/prastevila.html  – praštevila, sestavljena števila, deljivost, Eratostenovo rešeto, preveri svoje znanje

http://www.faust.fr.bw.schule.de/mhb/eratosiv.htm  – Eratostenovo rešeto

http://sl.wikipedia.org/wiki/Tabela_prafaktorjev_%C5%A1tevil – tabela prafaktorjev od 1 do 1002

http://www.aaamath.com/fra.html – praštevila, sestavljena števila – naloge

 

 1. LINEARNA FUNKCIJA:         

http://www2.arnes.si/~osngso3s/ma_linearfun2.htm – naloge o funkcijah

http://www.padowan.dk/graph/ – odprtokodni program, ki nam omogoča risanje funkcij …

 

 1. TRIKOTNIK, VEČKOTNIKI …:

http://www.zum.de/ma/fendt/md/md.htm – apleti

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/Penca/dva/index.htm – vse o večkotnikih

http://www2.arnes.si/~sspagrah/lg.htm – raziskovanje trikotnika

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/di/Novak/izobrazevalno/trikotnik.htm – vaje v računanju ploščine trikotnika

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/ipavec/ – vse o štirikotnikih

http://www2.arnes.si/%7Eosngso3s/virtualna/matematika/paralel_anim.htm – animacija ploščine paralelograma

http://www2.arnes.si/~vzagar/trik/ – opis in lastnosti trikotnika, skladnostni izreki, značilne daljice in točke, načrtovanje trikotnikov

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/andreja/index.htm – o štirikotnikih: opis, lastnosti, obsegi in ploščine, naloge

http://www2.arnes.si/~osngso3s/veckotnik.htm  in http://www2.arnes.si/~osngso3s/veckotnik1.htm – preverjanje znanja o večkotnikih

 

     6 . OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI:

http://www2.arnes.si/%7Emstane/index_okvirji.html – definicije in izreki o geom. pojmih

http://www.mathopenref.com/tocs/constructionstoc.html – konstrukcijski postopki pravokotnic, večkotnikov …

 

 1. ­PITAGOROV IZREK:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/praprotnik/uvod.html – def. Pit. izreka, uporaba v trikotnikih in štirikotnikih, naloge

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/mm/ura/pythanim.gif

http://www2.arnes.si/~osljtrzin2/pi/index.htm – definicija, uporaba, naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/di/GolobJ/pitagora/index.html – uporaba Pit. izreka s primeri

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1997/ivanusa/pitagora/pitagora.html#dokaz – Pitagorov izrek in izrek o skladnosti, razlaga in primeri nalog

http://www2.arnes.si/~mtanko/pi1.htm – naloge za utrditev pridobljenega znanja

 

 1. RACIONALNA ŠTEVILA:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/izidor/htm_page/menju.htm – seštevanje in odštevanje rac. števil, enačbe – teorija in naloge

http://www2.arnes.si/~osngso3s/racion_stc.htm – naloge

http://www2.arnes.si/~osngso3s/virt_ma.htm  – računanje  z rac. števili – naloge

http://wims.unice.fr/wims/en_home.html

  

 1. NARAVNA ŠTEVILA, VEČKRATNIKI IN DELITELJI:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/Jana/index1.html – večkratniki in delitelji, praštevila in sestavljena števila, naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/Marta/racop.html – vse štiri računske operacije, lastnosti, vrstni red operacij v izrazu, naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/neza/5matko.html– naloge z računskimi operacijami med večjimi števili

http://www.aaamath.com/fra.html – naloge o deljivosti števil

 

10 .  KROG:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/nina/uvod.html – opredelitev pojmov v krogu…obseg in ploščina kroga, krožni lok, krožni izsek, krožni kolobar, naloge

 

 1. ENAČBE:

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_201_g_4_t_2.html?open=instructions  – grafični prikaz reševanja enačb

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/zamernik/Linerana_enacba_z_eno_neznanko-Uvod.htm – o linearnih enačbah, razlaga, naloge …

 

 1. ULOMKI:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/alansfrac/alansfrac.htm – program omogoča učenje in vajo ulomkov, ki so prikazani tudi grafično. Ulomke lahko seštevamo, odštevamo, množimo in delimo

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/Programi/mwfd160.exe – program

http://www2.arnes.si/~osngso3s/ulomki_os.htm – naloge iz osnovnih pojmov ulomkov

http://www2.arnes.si/~osngso3s/ulomki_os1c.htm – naloge iz enakosti ulomkov, primerjanje …

http://www.visualfractions.com – ponazarjanje ulomkov, računanje z ulomki (grafični prikazi), pretvorniki enot

http://www.aaamath.com/fra.html – računanje z ulomki, krajšanje ulomkov, zapis ulomka s celim delom in ulomkom, ki je …, deljivost števil, zapis ulomka z dec. št. – zbirke naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/jelenc/uvod.htm – razlage krajšanja ulomkov, računanje z ulomki, naloge

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/ulomki.htm – na tej strani najdete preizkusne programe za matematiko, kjer se uporabljajo tudi ulomki.

http://www.supra.si/priloge/Nadica_Potocnik_1.doc – preizkus znanja “računske operacije z ulomki, decimalna števila,  geometrijske oblike in transformacije

 

 1. ODSTOTKI:

http://www2.arnes.si/~osngso3s/virt_ma_9_procrac.htm – interaktivne nalogah za utrjevanje zapisovanje ulomkov in  decimalnih števil z odstotki, grafično ponazarjanje odstotkov, računanje dela celote, če poznaš celoto in delež izražen v % , odčitavanje deleža v odstotkih iz diagrama ter reševanje besedilnih nalog v katerih boš iskal del, če poznaš celoto in procentno mero

 

 1. ZRCALJENJE:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/tina/1_stran.html – virtualni učbenik je namenjen učencem za samostojno učenje zrcaljenja čez premico in se sklada z učnim načrtom. Na koncu poglavja so naloge za preverjanje znanja in pa rešitve.

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/jelka/zrcaljenjecezpremico.html – razlaga zrcaljenja čez točko in premico, vrtež in naloge

 

 1. RAZNO:

http://www.aaamath.com/ – naloge mnogih mat. vsebin

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/mathshw/kazalo.htm – preizkusni programi za matematiko

http://www2.arnes.si/~skunci1/ – različne naloge za motivacijo učencev od 1. do 5. razreda

http://www.nctm.org – ZDA- DMFA

http://www.emis.de/  – Evropska DMFA

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_rez  – zlati rez

http://www.si.lefo.net/ – hitro računanje na pamet

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/ro/pub/2002/ura/valentina/ – zgodovina matematike

http://www2.arnes.si/%7Eobosce/uvod1.htm – naloge za učence 3. razreda

http://earth.google.com – brezplačna različica programa, ki nam omogoča merjenja na površini zemlje s pomočjo satelitov

http://www.uciteljska.net/ – portal za učitelje: menjalnica gradiv, mnenj in idej

http://www.e-um.si/index.php -interaktivno učenje matematike za učence od 1. do 9. razreda

http://www.iucbeniki.si/  – i-učbeniki

https://www.irokus.si/ – elektronska gradiva Rokus

https://astra.si/ – samostojno in brezplačno učenje s pomočjo interneta

https://razlagamo.si/gradiva/ – veliko posnetkov od matematike, fizike in ostalih predmetov

https://www.geogebra.org/t/geometry  – različna gradiva iz matematike s pomočjo geogebre

https://www.izzirokus.si/ – digitalna gradiva

https://www.geogebra.org/download?lang=sl – prenos aplikacije Geogebre

Dostopnost