02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Izbirni postopek izbirnih predmetov

Postopek izbire izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022.

  1. Objava seznama vseh izbirnih predmetov, ki se lahko izberejo v III. triadi v osnovnih šolah v Sloveniji – marec
  2. Kratka predstavitev izbirnih predmetov – marec
  3. Izbira izbirnih predmetov v eAsistentu za staršekratka navodila in seznam predmetov po razredihPRILOGA 1 –  marec
  4. Izbira po dogovoru z vodjem postopka izbire izbirnih predmetov (možnost zamenjave izbranega predmeta) – april
  5. Obvestilo učencem o izbranih predmetih – april
  6. Obvestilo staršem o izbranih predmetih njihovega otroka – maj

 

 Postopek izbire NEOBVEZNIH izbirnih predmetov (NIP) za šolsko leto 2021/2022.

  1. Prvošolce prijavijo starši na angleščino na roditeljskem sestanku – junij
  2. Predstavitev NIP učencem 3., 4. in 5. razreda (nemščina, šport, tehnika, računalništvo) – april
  3. Obvestilo učencem o izbranih NIP – maj
  4. Obvestilo staršem o izbranih NIP njihovega otroka – junij
Dostopnost