02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Izbirni postopek izbirnih predmetov

Postopek izbire izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022.

 1. Objava seznama vseh izbirnih predmetov, ki se lahko izberejo v III. triadi v osnovnih šolah v Sloveniji – marec
 2. Kratka predstavitev izbirnih predmetov – marec
 3. Izbira izbirnih predmetov v eAsistentu za staršekratka navodila in seznam predmetov po razredihPRILOGA 1 –  marec
 4. Izbira po dogovoru z vodjem postopka izbire izbirnih predmetov (možnost zamenjave izbranega predmeta) – april
 5. Obvestilo učencem o izbranih predmetih – april
 6. Obvestilo staršem o izbranih predmetih njihovega otroka – april

 

 Postopek izbire NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022.

 1. Prvošolce prijavijo starši na angleščino na roditeljskem sestanku – junij
 2. Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov učencem 3., 4. in 5. razreda – maj
 3. Izbira neobveznih izbirnih predmetov v eAsistentu, navodila za starše, predstavitev predmetov na spletni strani ministerstva za izobraževanje, znanost in šport v poglavju Razširjen program osnovne šole – maj
 4. Obvestilo učencem o izbranih neobveznih izbirnih predmetih – maj
 5. Obvestilo staršem o izbranih neobveznih izbirnih predmetih njihovega otroka – junij
Dostopnost