02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Izbirni postopek izbirnih predmetov

Postopek izbire izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023.

 1. Objava seznama vseh izbirnih predmetov, ki se lahko izberejo v III. triadi v osnovnih šolah v Sloveniji – marec
 2. Kratka predstavitev izbirnih predmetov – marec
 3. Izbira izbirnih predmetov v eAsistentu za staršekratka navodila in seznam predmetov po razredihPRILOGA 1 –  marec
 4. Izbira po dogovoru z vodjem postopka izbire izbirnih predmetov (možnost zamenjave izbranega predmeta) – april
 5. Obvestilo učencem o izbranih predmetih – april
 6. Obvestilo staršem o izbranih predmetih njihovega otroka – maj

 

 Postopek izbire NEOBVEZNIH izbirnih predmetov (NIP) za šolsko leto 2022/2023.

    1. razred

 1. Prvošolce prijavijo starši na angleščino na roditeljskem sestanku – junij

 

II. triada

 1. Predstavitev NIP učencem 3., 4. in 5. razreda (nemščina, šport, tehnika, računalništvo) – maj
 2. Obvestilo učencem o izbranih NIP – maj
 3. Obvestilo staršem o izbranih NIP njihovega otroka – junij

 

III. triada

 1. Objava predmetov (nemščina, španščina), ki se lahko izberejo v III. triadi na šoli – april
 2. Izbira izbirnih predmetov v eAsistentu za starše  – april
 3. Obvestilo učencem o izbranih predmetih – april

 

Dostopnost