Delavnice programiranja

# Digisi

Z uspešno prijavo na javni razpis Ministrstva za digitalno preobrazbo, Usposabljanje otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev smo pridobili sredstva za nakup pripomočkov in izvedbo brezplačnih delavnic za učence naše šole.

Za potrebe projekta in različnih drugih digitalnih dejavnosti na šoli smo iz prejetih sredstev kupili šest kompletov Lego Spike in mini humanoidnega robota.

Z aktivnostmi smo pričeli konec meseca februarja 2024, ko smo učence pozvali, da podajo predloge za poimenovanje robota. Sledilo je glasovanje in naš robot je dobil ime: Bočko.

 

Učenke Julija Zver, Ajda Vehovar in Maja Figek, ki so izbrano ime predlagale, so si prislužile nagrade: brezžične računalniške miške.

V aprilu 2024 smo začeli z izvedbo prvih delavnic za učence tretjih in četrtih razredov, poimenovanih “Igrivo programiranje”. Interes učencev je bil zares izjemen, zato smo za prijavljene učence oblikovali dve skupini. Prva skupina je delavnice že zaključila, delavnice za drugo skupino so v teku.

V maju 2024 smo začeli z izvedbo delavnic za učence petih in šestih razredov, pod naslovom “Izzivi programiranja robota I”.

Delavnice s podobno tematiko načrtujemo tudi za učence sedmih, osmih in devetih razredov. Izvedene bodo v mesecu oktobru 2024.

V izvajanje projekta je vključenih šest strokovnih delavcev šole.

Odzivi učencev so zelo pozitivni, kar nas še posebej veseli. Prav tako dejstvo, da so za pridobivanje digitalnih veščin enako zainteresirani fantje kot dekleta.

Učenci na delavnicah preko igrivih aktivnosti in izkustvenega učenja razvijajo kritično razmišljanje, rešujejo zapletene probleme, spoznavajo delovanje naprednih digitalnih tehnologij, se srečajo z algoritmi, razvijajo spretnosti programiranja in se urijo v spletnem bontonu.

Z izbranimi aktivnostmi želimo spodbuditi zanimanje za naravoslovno in tehnološko znanje in učencem približati obe omenjeni področji.

Kdo ve, morda pa se med mladimi nadobudneži skriva kak bodoči uspešen naravoslovec ali programer.

 

Vodja projekta

Kristina Jelnikar

Dostopnost