KOTIČEK Z GEOLOŠKO ZBIRKO

V avli naše šole smo uredili kotiček z bogato geološko zbirko, ki bo navdušila vse ljubitelje geologije in paleontologije. V zbirki imamo magmatske kamnine, metamorfne kamnine, sedimentne kamnine, fosile, minerali iz celega sveta in primerke umetnih materialov (surovin). Šolska geološka zbirka je namenjena praktičnemu prikazu in spoznavanju mineralov in kamnin, ki bo v nadaljnjem učnem procesu nepogrešljiv učni pripomoček.

Kaj so kamnine in minerali?

Kamnina je naravna snov, sestavljena iz mnogih drobnih zrn enega ali več različnih mineralov.  Kamnine, ki sestavljajo zemeljsko skorjo, delimo po starosti, nastanku ter fizikalnih in kemijskih lastnostih. Najstarejše dokazane kamnine v Sloveniji so stare 420 milijonov let. Kamnine se kot del narave stalno spreminjajo. Kamnine nastajajo in razpadejo ter se ob tem preobrazijo. To so počasne spremembe. Poti, po katerih te spremembe potekajo, lahko povežemo v kamninski krog. Minerale in kamnine uporabljamo v različne namene. Nepogrešljive so v našem vsakdanjem življenju, saj jih najdemo v hrani, kozmetiki, oblačilih, elektroniki, zgradbah, itn.

Kaj so fosili?

Fosili so okameneli ostanki, največkrat trdih delov živih bitij iz različnih geoloških obdobij (kosti, zobovje, sledov ugriza,  iztrebkov, rastlin, žuželk v smoli – jantarju, odtisov listov itd.). Fosilizacija je proces nastanka fosilov. Fosili se ohranijo v sedimentnih kamninah, ki nastanejo iz gline, melja, peska … z usedanjem v morjih, jezerih, rekah, lahko tudi na kopnem ali celo v jamah. S proučevanjem fosilov in okolij, v katerih so organizmi živeli, se ukvarja veda paleontologija, ki je sestavljena iz znanj s področja biologije, geologije, geografije in še nekaterih drugih ved.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo dr. Kim Mezga (i-SeMe, Poljčane) za sodelovanje in pomoč pri ureditvi zbirke, ki bo nedvomno prispevala k večjemu poznavanju kamnin, mineralov in fosilov, in tako k izboljšanju pedagoškega procesa.

Tatjana Zgubič

Dostopnost