KEMIJSKA ANALIZA VODE V REKI DRAVINJI IN POTOKU BREŽNICA

Od šolskega leta 2020/2021 dvakrat letno izvajamo meritve prisotnosti potencialno toksičnih elementov in nekaterih drugih onesnaževal v reki Dravinji in v potoku Brežnica. S kemijsko analizo vzorcev vod ugotavljamo koncentracije prisotnih nevarnih snovi kot so mangan, baker, nikelj, cink, kadmij, arzen, svinec, železo, amonij, nitrat, detergenti in fenoli.  Merimo  tudi pH vode, določimo barvo, motnost in vonj. Dosedanje meritve so pokazale, da se nevarne snovi nahajajo tako v reki Dravinji kot tudi v potoku Brežnica, kar lahko pripišemo predvsem odpadni vodi, intenzivnemu kmetijstvu, industriji,  izcejanju fekalnih odpadnih vod, saj na območju občine Poljčan še vedno ni urejena javna kanalizacija (vprašljivost tesnenja greznic) in intenzivnemu kmetijstvu.  Onesnaževanje vode je nevarno za vsa živa bitja in posledično tudi za nas, ljudi.  Ohranjanje čistih rek in potokov je dolgoročna naložba v prihodnost našega planeta in zagotavljanje čiste vode za prihodnje generacije. Naj reke in potoki ne bodo odlagališče odpadkov! Ohranjajmo vodo in ohranjajmo življenje. BREZ VODE NI ŽIVLJENJA!

VEČ NA:

https://sway.cloud.microsoft/t73EmI1HvSYKOGaJ?ref=Link                                                    

 PDF

  

Tatjana Zgubič

Dostopnost