02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Učitelji/strokovni delavci

Učitelj/strokovni delavec Delovno mesto/Področje dela E-pošta
Bornšek Polona Knjižničarka polona.bornsek@ospoljcane.si
Cigler Plošinjak Jelka Učiteljica razrednega pouka jelka.plosinjak@ospoljcane.si
Druškovič Nada Šolska svetovalna delavka nada.druskovic@ospoljcane.si
Golob Leonida Učiteljica razrednega pouka leonida.golob@ospoljcane.si
Juhart Tanja Učiteljica matematike in računalništva tanja.juhart@ospoljcane.si
Jelnikar Zakelšek Kristina Učiteljica angleščine in geografije kristina.jelnikar@ospoljcane.si
Jerman Natek Milena Učiteljica slovenščine milena.jerman@ospoljcane.si
Kobale Polonca Učiteljica v podaljšanem bivanju in učiteljica gospodinjstva polona.kobale@ospoljcane.si
Koražija Marina Učiteljica slovenščine in angleščine marina.korazija@ospoljcane.si
Kovačič Fornezzi Neda Učiteljica v podaljšanem bivanju neda.kovacic@ospoljcane.si
Kračun Suzana Učiteljica nemščine in v podaljšanem bivanju suzana.kracun@ospoljcane.si
Kralj Sabina Učiteljica tehnike in tehnologije, zgodovine, likovne umetnosti, domovinske in državljanske kulture in etike sabina.kralj@ospoljcane.si
Krajnc Danijela Učiteljica glasbene umetnosti danijela.krajnc@ospoljcane.si
Krajnc Darja Učiteljica slovenščine in v podaljšanem bivanju darja.krajnc@ospoljcane.si
Leskovar Ranko Učitelj športa in v podaljšanem bivanju ranko.leskovar@ospoljcane.si
Mesarič Gmeiner Silva Specialna pedagoginja silva.mesaric@ospoljcane.si
Mohorko Irena Učiteljica v podaljšanem bivanju irena.mohorko@ospoljcane.si
Mravlje Francka Ravnateljica francka.mravlje@ospoljcane.si
Oder Barbara Učiteljica razrednega pouka barbara.oder@ospoljcane.si
Pegan Milena Učiteljica razrednega pouka milena.pegan@ospoljcane.si
Podjaveršek Zdenka Učiteljica razrednega pouka zdenka.podjaversek@ospoljcane.si
Robnik Tina Učiteljica razrednega pouka tina.robnik@ospoljcane.si
Sabolič Goran Učitelj fizike, tehnike in tehnologije in naravoslovja goran.sabolic@ospoljcane.si
Simonič Tina Učiteljica angleščine tina.simonic@ospoljcane.si
Skerbiš Mateja Učiteljica razrednega pouka, v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu mateja.skerbis@ospoljcane.si
Štauber Jožica Učiteljica zgodovine in geografije jozica.stauber@ospoljcane.si
Ternovšek Irena Učiteljica razrednega pouka, v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu irena.ternovsek@ospoljcane.si
Vantur Valerija Učiteljica razrednega pouka valerija.vantur@ospoljcane.si
Vek Marija Učiteljica matematike marija.vek@ospoljcane.si
Vilčnik Vesna Učiteljica domovinske in državljanske kulture in etike, geografije, gospodinjstva in v podaljšanem bivanju vesna.vilcnik@ospoljcane.si
Voglar Miran Učitelj športa miran.voglar@ospoljcane.si
Vošinek Suzana Učiteljica razrednega pouka suzana.vosinek@ospoljcane.si
Vuk Suzana Učiteljica razrednega pouka suzana.vuk@ospoljcane.si
Zidarič Nejc Učitelj razrednega pouka nejc.zidaric@ospoljcane.si
Zgubič Tatjana Učiteljica biologije, kemije in naravoslovja tatjana.zgubic@ospoljcane.si
Zobec Vincenc Učitelj matematike, pomočnik ravnateljice vinko.zobec@ospoljcane.si
Dragić Rok Učitelj likovne umetnosti rokoart@yahoo.com
Dostopnost