02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Učitelji/strokovni delavci

Učitelj/strokovni delavec

Delovno mesto/Področje dela

E-pošta

Bornšek Polona

Knjižničarka

polona.bornsek@ospoljcane.si

Cigler Plošinjak Jelka

Učiteljica razrednega pouka

jelka.plosinjak@ospoljcane.si

Druškovič Nada

Šolska svetovalna delavka

nada.druskovic@ospoljcane.si

Golob Leonida

Učiteljica razrednega pouka

leonida.golob@ospoljcane.si

Juhart Tanja

Učiteljica matematike in računalništva

tanja.juhart@ospoljcane.si

Jelnikar Zakelšek Kristina

Učiteljica angleščine in geografije

kristina.jelnikar@ospoljcane.si

Jerman Natek Milena

Učiteljica slovenščine

milena.jerman@ospoljcane.si

Kobale Polonca

Učiteljica v podaljšanem bivanju in učiteljica gospodinjstva

polona.kobale@ospoljcane.si

Koražija Marina

Učiteljica slovenščine in angleščine

marina.korazija@ospoljcane.si

Kovačič Fornezzi Neda

Učiteljica v podaljšanem bivanju

neda.kovacic@ospoljcane.si

Kračun Suzana

Učiteljica nemščine in v podaljšanem bivanju

suzana.kracun@ospoljcane.si

Kralj Sabina

Učiteljica tehnike in tehnologije, zgodovine, likovne umetnosti, domovinske in državljanske kulture in etike

sabina.kralj@ospoljcane.si

Krajnc Danijela

Učiteljica glasbene umetnosti

danijela.krajnc@ospoljcane.si

Krajnc Darja

Učiteljica slovenščine in v podaljšanem bivanju

darja.krajnc@ospoljcane.si

Leskovar Ranko

Učitelj športa in v podaljšanem bivanju

ranko.leskovar@ospoljcane.si

Mernik Sara

Učiteljica razrednega pouka (pripravnica)

sara.mernik@ospoljcane.si

Mesarič Gmeiner Silva

Specialna pedagoginja

silva.mesaric@ospoljcane.si

Mohorko Irena

Učiteljica v podaljšanem bivanju

irena.mohorko@ospoljcane.si

Mravlje Francka

Ravnateljica

francka.mravlje@ospoljcane.si

Oder Barbara

Učiteljica razrednega pouka

barbara.oder@ospoljcane.si

Pegan Milena

Učiteljica razrednega pouka

milena.pegan@ospoljcane.si

Podjaveršek Zdenka

Učiteljica razrednega pouka

zdenka.podjaversek@ospoljcane.si

Robnik Tina

Učiteljica razrednega pouka

tina.robnik@ospoljcane.si

Sabolič Goran

Učitelj fizike, tehnike in tehnologije in naravoslovja

goran.sabolic@ospoljcane.si

Simonič Tina

Učiteljica angleščine

tina.simonic@ospoljcane.si

Skerbiš Mateja

Učiteljica razrednega pouka, v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu

mateja.skerbis@ospoljcane.si

Štauber Jožica

Učiteljica zgodovine in geografije

jozica.stauber@ospoljcane.si

Ternovšek Irena

Učiteljica razrednega pouka, v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu

irena.ternovsek@ospoljcane.si

Vantur Valerija

Učiteljica razrednega pouka

valerija.vantur@ospoljcane.si

Vek Marija

Učiteljica matematike

marija.vek@ospoljcane.si

Vilčnik Vesna

Učiteljica domovinske in državljanske kulture in etike, geografije, gospodinjstva in v podaljšanem bivanju

vesna.vilcnik@ospoljcane.si

Voglar Miran

Učitelj športa

miran.voglar@ospoljcane.si

Vošinek Suzana

Učiteljica razrednega pouka

suzana.vosinek@ospoljcane.si

Vuk Suzana

Učiteljica razrednega pouka

suzana.vuk@ospoljcane.si

Zidarič Nejc

Učitelj razrednega pouka

nejc.zidaric@ospoljcane.si

Zgubič Tatjana

Učiteljica biologije, kemije in naravoslovja

tatjana.zgubic@ospoljcane.si

Zobec Vincenc

Učitelj matematike, pomočnik ravnateljice

vinko.zobec@ospoljcane.si

Dragić Rok

Učitelj likovne umetnosti

rokoart@yahoo.com

Dostopnost