02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Nacionalni preizkusi znanja 2021/2022

Opravilo Dan Datum
1. Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta na NPZ za 9. razred Sreda   1. 9. 2021
2. Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. r., ki bodo opravljali NPZ. Torek   30. 11. 2021
3. Izvedba NPZ:

✓ SLJ   (6. in 9. razred),

✓ MAT (6. in 9. razred),

✓ TJA  (6. razred), TIT (9. razred)

 

Sreda

Petek

Torek

 

4. 5. 2022

6. 5. 2022

10. 5. 2022

4. Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe – 9. razred

Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe – 6. razred

Torek–četrtek

 

Torek–četrtek

31. 5.– 2. 6. 2022

 

7. 6.–9. 6. 2022

Dostopnost