02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Predstavitev projekta Erasmus+

Radi imamo trajnostno naravnano družbo

Spodbujanje razvoja osebnih znanj in ustvarjanje trajnostnega življenjskega sloga

Erasmus+ 

Strateška partnerstva KA2

CILJI

Osnovna šola Kajetana Koviča iz Poljčan je v letošnjem šolskem letu uspela s prijavo za izvedbo projekta Erasmus+ KA2. Naše delo na tem projektu bo sofinancirano iz evropskih sredstev, nameni delovanja na tem področju pa so dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja, modernizacija institucij in inovacija družbe.

Cilj teh projektov je organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metode. Ena izmed oblik so partnerstva za izmenjavo med šolami, kjer se izvaja mobilnost za učence in osebje sodelujočih šol.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Šolska koordinatorica: Marina Koražija

Člani tima Erasmus+: Nejc Zidarič, Goran Sabolič, Nada Druškovič, Tatjana Zgubič, Miran Voglar,  mag. Francka Mravlje, Vincenc Zobec  

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2019–31. 8. 2022

KOORDINATORJI: Slovenija

SODELUJOČE DRŽAVE: Slovenija, Litva, Srbija

UVODNO SREČANJE: Slovenija, november 2019

SREČANJA Z UČENCI IN STROKOVNIMI DELAVCI VSEH SODELUJOČIH DRŽAV: Slovenija, april 2020 (zaradi epidemije Covid-19 prestavljeno)

POMLADNE AKTIVNOSTI NA DALJAVO, od marca do maja 2021: trajnostno naravnan Kahoot o treh sodelujočih dršavah, delavnice s trajnostno naravnano tematiko, zasaditev Miyawakijevega gozda.

KOMBINIRANE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

SODELUJOČE DRŽAVE

V projektu sodelujemo štiri šole iz treh držav: Osnovna šola Kajetana Koviča iz Poljčan kot koordinatorska šola, Osnovna šola Anice Černejeve iz Makol, Osnovna šola Stari Grad iz Užic v Srbiji in Vilnius Antakalnio progimnazija iz Litve.

NAŠA IZHODIŠČA

V tem projektu izhajamo iz razmišljanja, da lahko ljudje, ki živimo na planetu Zemlja, izbiramo med dvema potema v prihodnost: odločimo se lahko za skrbno ravnanje s svojim okoljem in sprejmemo trajnostno skrb zanj ali se brez te odločitve odpravimo na pot, na kateri bi lahko človeštvo nekoč v prihodnosti izgubilo najdragocenejše, in to je zdravo življenje v zdravem okolju. Zgodovina nas uči, da so mnoge civilizacije v preteklosti že prehodile pot samouničenja in se izgubile na časovnem traku zgodovine. Ampak svet je danes globaliziran in uničevanje okolja ne poteka le lokalno, zato tudi posledice postajajo vse bolj globalne.

POVEZOVANJE OSEBNEGA RAZVOJA S TRAJNOSTNIM ŽIVLJENJSKIM SLOGOM

Projekt smo naslovili Spodbujanje razvoja osebnih znanj in ustvarjanje trajnostnega življenjskega sloga. V naslednjih dveh letih, kolikor projekt traja,  bomo še bolj skrbeli za svoje okolje in tudi mi ravnali ekološko. Spoznali bomo prizadevanja ostalih treh šol in poskušali prenašati dosežke v svoje družine.

POGLED NA NAŠA PRIZADEVANJA V NASLEDNJIH DVEH LETIH

Izmerili bomo velikost zemlje z orodji, ki jih bomo izdelali sami in merili onesnaženost vode v Dravinji. Srečevali se bomo s prizadevanji za ohranjanje nedotaknjene narave v naši okolici in sodelovali z Učnim poligonom Dole.

Spodbujali bomo podjetniško miselnost in slišali jezike manjših evropskih narodov ter krepili znanje angleščine.

To šolsko leto se bomo povezali s temo šolskega parlamenta Moja poklicna prihodnost, to so zeleni poklici na področju učinkovite rabe energije, logistike, eko gradnje.

Predstavili bomo pozitivne vplive, ki ga ima geotermalno ogrevanje šole na okolje, preučili, kateri naravni viri se zaradi te odločitve ohranjajo in koliko. Predlagali bomo prenos zamisli o izvedbi podobnega reševanja vprašanja ogrevanja in oskrbe s toplo vodo na sodelujoče šole.

Osnovna šola Makole načrtuje likovno-kiparsko delavnico na temo Modri planet Zemlja vzporedno s Forma Vivo, ki jo izvaja Občina Makole, in to z naravnimi materiali les, kamen, papir. Predstavili bodo lokalne znamenitosti, oživili druženje ob tabornem ognju in pripovedovanje zgodb, povezanih z naravo.

Šola iz Vilniusa pripravlja razširitev in predstavitev ter prenos idej na partnerske šole na področju zamenjave plastičnih slamic s trajnimi, kovinskimi, raziskovanje poklicev prihodnosti in navduševanje za izbiro zelenih poklicev. Vabijo tudi na sodelovanje na festivalu video filmov na temo trajnostnega razvoja.

Osnovna šola iz Užic se bo navezala na izbrano temo s predstavitvijo abecede trajnostnega razvoja, nadgradili bodo raziskovalno nalogo o zmanjševanju odpadkov in predstavili prizadevanja planinskega turističnega centra, ki uspeva v skrbi za naravo.

 

 

Dostopnost