02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Strokovni delavci

Strokovni delavci 2020/21  

Učitelj/strokovni delavec Uči predmete/področje/delovno mesto Razrednik/

sorazrednik

Bornšek Polona Knjižničarka; Organizator šolske prehrane; PB7/4. r.; DSP;

C. Plošinjak Jelka Razredni pouk; DSP;

5. b

Dragić Rok LUM 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3;

Druškovič Nada Šolsko svetovalno delo; DSP (pedagog);

Golob Leonida Razredni pouk; DSP;

2. b

Jelnikar Zakelšek Kristina TJA 2. a, b;  3. a, b; 4. a; 8. a, b; 9. a, b; N1A 1.a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; GEO 9. b;

9. b

Jerman Natek Milena SLJ 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;  DOD; DNU;

7. b

 

Juhart Tanja MAT 7. a;  8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; UBE 7. r.; MME 8. r;  ROM 9. r.; NRA 4., 5., 6. r.; ROID; DOD;

7. a

Kobale Polonca PB6 3. b, 5.b; GOSP 6.a; Laborant;

 

Koražija Marina SLJ 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; TJA 7. b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOD

9. a

Kovačič‒Fornezzi Neda PB4 2.b;

Kračun Suzana NI1 7. a, b; NI2 8. a, b; NI3 9. a, b; JV; DSP;

Dopolnjevanje OŠ A. Č. Makole

9. b

Krajnc mag. Danijela GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ; Solisti;

7. a

Krajnc Darja SLJ 6. a; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;   DOP, DOD; PB7, 4. r.; IDtit/lum

6. b

Kralj Sabina TIT 6.a; 7. b; 8. b; LUM 6. a, b; ZGO 8. b; 9. b; DKE 7. a, b; OGL 7. r.; OGU 8. r.; OGK 9. r.; NTE 4., 5. r.;  DNU;

8.b

Leskovar Ranko ŠPO 5. a; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; ŠZZ; IŠP; NŠP 4.,5. r.;  PB7 4. r.; Plavalni tečaj 3. r.;

6. a

Mesarič Gmeiner Silva DSP;

7. b

Mohorko Irena PB3 2.a; ISP; IDtit/lum; DSP;

 

Mravlje mag. Francka Ravnateljica

Oder Barbara Razredni pouk; DSP; JV;

1. a

Pegan Milena Razredni pouk; PB5 3.a; DSP;

3. a

Podjaveršek Zdenka Razredni pouk;

5. a

Robnik Tina Razredni pouk; DSP; PB5 3.b

3. b

Sabolič Goran TIT 6. a, b; 7. a;  8. a; FIZ 8. a, b; 9. a, b; NAR 6. a, b; ZVE; RVT; NTE 6. r.;

8. a

Simonič Tina TJA  4. b; 5. a, b; 6. a, b; 7. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOP;

6. b

Skerbiš Mateja Razredni pouk; PB1 1.a; JV 1. r.;

1. a

Štauber Jožica ZGO 6. a, b; 7. a, b; 8. a; 9. a, b;

GEO 6. a, b; 7. a, b;  8.b; 9. a; DNU;

9. a

Ternovšek Irena Razredni pouk; PB2 1.b; JV 1. r.;

1. b

Vantur Valerija Razredni pouk; DSP;  PB7 4.r.;

4. a

Vek  Marija MAT 6. a, b; 7.b; 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DOP; DSP;

6. a

Vilčnik Vesna DKE 8. a; GEO 8. a; GOS 6. b; PB5 3. a; DSP; DSP (pedagog);

8. a

Voglar Miran

 

ŠPO 5. b; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b;ŠZZ; IŠP; NŠP 4., 5. 6. r.; Plavalni tečaj 3. r.; Kolesarski izpit 5. r.;

8. b

Vošinek Suzana Razredni pouk; DSP;  PB7 4.r.;

4. b

Vuk Suzana Razredni pouk; PB2 1.b; DSP; JV;

1. b

Zidarič Nejc Razredni pouk;

2. a

Zgubič Tatjana BIO 8.a, b; 9. a, b; KEM 8.a, b; 9. a, b; NAR 7. a, b;

 

Zobec Vinko MAT 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; DNU; ROID; Pomočnik ravnateljice

Dostopnost