02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Strokovni delavci

Učitelj/strokovni delavec

Uči predmete/področje/delovno mesto

Razrednik/

sorazrednik

Bornšek Polona

Knjižničarka; PB4; DSP;

 

C. Plošinjak Jelka

Razredni pouk; DSP; PB7;

5. b

Dragić Rok

LUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3;

 

Druškovič Nada

Šolsko svetovalno delo;

 

Golob Leonida

Razredni pouk; DSP; PB5 ;

3. b

Jelnikar Kristina

TJA 2. a, b;  3. a, b; N1A 1.a, b; MME 8. r;  ROM 9. r.;

NRA 6. r.; ROID;

 

Kotnik Renata

TJA 4. a, b; 5. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; PB3

 8.a

Jerman Natek Milena

SLJ 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;  DOD;

7. a

 

Juhart Tanja

MAT 7. b;  8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; UBE 7. r.;

NRA 4., 5. r.; ROID; DOD;

7. b

Kobale Polonca

PB7; GOSP 6.a,b; Laborant;

6. a

Koražija Marina

SLJ 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;

TJA 6. b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOP-s

6. b

Konec Nuška

MAT 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b;

8. b

Kračun Suzana

NI1 7. a, b; NI2, NI3 8. a, b; 9.a, b; DSP; IDtit/lum; ISP; PB 4;

7. a

mag. Krajnc Danijela

GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ; Solisti;

7. b

Krajnc Darja

SLJ 6. a; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DNU; PB 6;

9. a

Kralj Sabina

TIT 6. b; 7.a, b; 8. a, b; OGL 7. r.; OGU 8. r.; NTE 4. r.; NTE 5. r.;  DNU; Pomočnica ravnateljice (1. 10. 2022);

 

Leskovar Ranko

ŠPO 5. a; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; ŠZZ; NŠP 5. r.;

NŠP 6. r.;  DNU; Kolesarski izpit; Plavalni tečaj 3. r.;

6. b

Mohorko Irena

PB 2; ISP; DSP;

 

Motaln Mojca

DSP;

 

Mravlje mag. Francka

Ravnateljica;

 

Oder Barbara

Razredni pouk; JV2;

1. a

Pegan Milena

Razredni pouk;

2. a

Podjaveršek Zdenka

Razredni pouk; DSP; PB6;

5. a

Robnik Tina

Razredni pouk;

2. b

Sabolič Goran

TIT 6. a, b; 7. a;  8. a; FIZ 8. a, b; 9. a, b; NAR 6. a, b; RTV;

NTE 5. r.; DNU;

9. b

Sekirnik Nina

DKE 7.a, b;  8. a, b; GEO 8. a, b;.; DSP; (pedagog); Šolsko svetovalno delo;

8. a

Simonič Tina

TJA 5. b; 6. a; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOD; DSP;

6. a

Skerbiš Mateja

Razredni pouk; PB1, 6; JV 1. r.;

1. a

Štauber Jožica

ZGO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; GEO 6. a, b; 7. a, b;  8.a, b;

9. a, b; DNU;

9. a

Ternovšek Irena

Razredni pouk; PB1; JV 1. r.;

1. b

Ulaga Ula

PB 3; GOSP 6.a; TIT 6.a, b;  IDtit/lum; ISP, Vodja šol. prehrane

 

Vantur Valerija

Razredni pouk; DSP;

4. b

Vek  Marija

MAT 6. a, b.; 7.a; 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DOP; DSP;

8. b

Voglar Miran

ŠPO 5. b; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; IŠP; NŠP 4. 5. r.; DNU; Plavalni tečaj 3. r.; Kolesarski izpit 5. r.;

9. b

Vošinek Suzana

Razredni pouk; DSP;

4. a

Vuk Suzana

Razredni pouk; DSP; JV2

1. b

Zidarič Nejc

Razredni pouk; PB4;

3. a

Zgubič Tatjana

BIO 8.a, b; 9. a, b; KEM 8.a, b; 9. a, b; NAR 7. a, b;

8. a

Colnarič Miha

Začasni spremljevalec učencev, 6. b;

 

Čuhnik Kim

Začasna spremljevalka gibalno oviranih učencev, 3. a;

 

Kropf Uroš

Začasni spremljevalec gibalno oviranih učencev, 3. b;

 

Dostopnost