02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Strokovni delavci

Strokovni delavci 2021/22 

Učitelj/strokovni delavec Uči predmete/področje/delovno mesto Razrednik/

sorazrednik

Bornšek Polona Knjižničarka; Organizator šolske prehrane; DSP; (podaljšano b.)  
C. Plošinjak Jelka Razredni pouk; DSP; 5. b
Dragić Rok LUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3;  
Druškovič Nada Šolsko svetovalno delo; DSP (pedagog);  
Golob Leonida Razredni pouk; DSP; (podaljšano b.) 3. b
Jelnikar Zakelšek Kristina TJA 2. a, b;  3. a, b; 4. a, b; 8. a, b; 9. a, b; N1A 1.a, b

TJA-s 6. a, b; 7. a, b;

8. a
Jerman Natek Milena SLJ 6. a; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;  DOD; 6. a

 

Juhart Tanja MAT 6. b;  8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; UBE 7. r.;

MME 8. r;  ROM 9. r.; NRA 4., 5., 6. r.; ROID; DOD;

6. b
Kobale Polonca PB7 4., 5. r.; GOSP 6.a,b; Laborant;  
Koražija Marina SLJ 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;

TJA 7. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOD; DNU

8. b
Križan Urška PB 2. b; (3. a: 1 uro)  

 

Kračun Suzana NI1 7. a, b; NI2, NI3 8. a, b; 9.a, b; DSP; PB 5 (3. a, b; 5. a), IDtit/lum 7. a
mag. Krajnc Danijela GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ; Solisti; 7. b
Krajnc Darja SLJ 6. b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;   DOP,

PB 6 (3. b, 5. a; 3. a: 1 uro)

9. a
Dostopnost