02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Strokovni delavci

Strokovni delavci 2022/23 

Učitelj/strokovni delavec Uči predmete/področje/delovno mesto Razrednik/

sorazrednik

Bornšek Polona Knjižničarka; PB4; DSP;  
C. Plošinjak Jelka Razredni pouk; DSP; PB7; 5. b
Dragić Rok LUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS1; LS2; LS3;  
Druškovič Nada Šolsko svetovalno delo;  
Golob Leonida Razredni pouk; DSP; PB5 ; 3. b
Jelnikar Kristina TJA 2. a, b;  3. a, b; N1A 1.a, b; MME 8. r;  ROM 9. r.;

NRA 6. r.; ROID;

8. a
Kotnik Renata TJA 4. a, b; 5. a; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s 6. a, b; 7. a, b; PB3  
Jerman Natek Milena SLJ 6. b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;  DOD; 7. a

 

Juhart Tanja MAT 7. b;  8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; UBE 7. r.;

NRA 4., 5. r.; ROID; DOD;

7. b
Kobale Polonca PB7; GOSP 6.a,b; Laborant; 6. a
Koražija Marina SLJ 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b;

TJA 6. b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOP-s

6. b
Ulaga Ula PB 3; GOSP 6.a; TIT 6.a, b;  IDtit/lum; ISP, Vodja šol. prehrane  
Kračun Suzana NI1 7. a, b; NI2, NI3 8. a, b; 9.a, b; DSP; IDtit/lum; ISP; PB 4; 7. a
mag. Krajnc Danijela GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; MPZ; Solisti; 7. b
Krajnc Darja SLJ 6. a; 8. a, b; 9. a, b; SLJ-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DNU; PB 6; 9. a
Kralj Sabina TIT 6. b; 7.a, b; 8. a, b; OGL 7. r.; OGU 8. r.; NTE 4. r.; NTE 5. r.;  DNU; Pomočnica ravnateljice (1. 10. 2022);  
Leskovar Ranko ŠPO 5. a; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; ŠZZ; NŠP 5. r.;

NŠP 6. r.;  DNU; Kolesarski izpit; Plavalni tečaj 3. r.;

6. b
Mohorko Irena PB 2; ISP; DSP;  
Motaln Mojca DSP;  
Mravlje mag. Francka Ravnateljica;  
Oder Barbara Razredni pouk; JV2; 1. a
Pegan Milena Razredni pouk; 2. a
Podjaveršek Zdenka Razredni pouk; DSP; PB6; 5. a
Robnik Tina Razredni pouk; 2. b
Sabolič Goran TIT 6. a, b; 7. a;  8. a; FIZ 8. a, b; 9. a, b; NAR 6. a, b; RTV;

NTE 5. r.; DNU;

9. b
Simonič Tina TJA 5. b; 6. a; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; TJA-s  6. a, b; 7. a, b; DOD; DSP; 6. a
Skerbiš Mateja Razredni pouk; PB1, 6; JV 1. r.; 1. a
Štauber Jožica ZGO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; GEO 6. a, b; 7. a, b;  8.a, b;

9. a, b; DNU;

9. a
Ternovšek Irena Razredni pouk; PB1; JV 1. r.; 1. b
Vantur Valerija Razredni pouk; DSP; 4. b
Vek  Marija MAT 6. a, b.; 7.a; 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; DOD; DOP; DSP; 8. b
Vilčnik Vesna DKE 7.a, b;  8. a, b; GEO 8. a, b; SPH 8. r.; NPR 9. r.; DSP; (pedagog); Šolsko svetovalno delo; 8. a
Voglar Miran

 

ŠPO 5. b; 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; ŠSP; IŠP; NŠP 4. 5. r.; DNU; Plavalni tečaj 3. r.; Kolesarski izpit 5. r.; 9. b
Vošinek Suzana Razredni pouk; DSP; 4. a
Vuk Suzana Razredni pouk; DSP; JV2 1. b
Zidarič Nejc Razredni pouk; PB4; 3. a
Zgubič Tatjana BIO 8.a, b; 9. a, b; KEM 8.a, b; 9. a, b; NAR 7. a, b; 8. a
Razpis MAT MAT 8. a, b; 9. a, b; MAT-s 6. a, b; 7. a, b; 8. b
Čuhnik Kim Začasna spremljevalka gibalno oviranih učencev, 3. a;  
Orešič Valerija Začasna spremljevalka gibalno oviranih učencev, 3. b;  
Dostopnost