02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Prevozi

Organizacija prevozov učencev vozačev v šolskem letu 2021/22

Prevoze otrok v šolo in domov organizira Oddelek za družbene dejavnosti Občine Poljčane, izvajalca prevozov sta avtobusno podjetje Arriva Transport Štajerska, d. d. in Prevozi Stanka. Šola predlaga otroke za prevoz v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.: 81/2006, 107/07).

Za prevoz otrok v šolo in domov je organiziran šolski av­tobus.

z. št. iz smeri

število vozačev

 1.  Globoko

61

 2.  Zg./Sp. Brežnica

9

 3.  Lušečka/Čadramska vas

19

 4.  Zg. Poljčane/Lovnik

27

 5.  Dolgi Vrh

1

 6.  Stanovsko

13

 7.  Ljubično

3

Približno 20 učencev se vozi v šolo s kolesom.

 

VOZNI RED 2021/22

Avtobusne postaje za šolski prevoz Dolgi Vrh-Stanovsko-Lušečka vas-Lovnik

Avtobusne postaje za šolski prevoz Stanovsko-Sp. Brežnica

 

Varstvo vozačev

Šola organizira varstvo vozačev od 7. ure  do pričetka pouka in po koncu pouka do 14.20. Po tej uri se učenci vključijo v oddelek podaljšanega bivanja.

Starši otroka prijavijo v varstvo učencev vozačev s prijavnico.

Dostopnost