02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Poročilo o zbranih sredstvih

Prenos neporabljenih sredstev  na dan 1. 1. 2021 3.013,04
PRIHODKI do 31.12.2021 1.680,00
Vplačani prostovoljni prispevki staršev v šolski sklad 1.330,00
Donacija pravnih oseb 350,00
Prihodki od prodaje DVD 0,00
ODHODKI  do 31.12.2021 349,37
Knjige za Cankarjevo tekmovanje 139,39
Smučarski čevlji 209,98
Prenos iz dobrodelnega dela sklada 992,44
STANJE NEPORABLJENIH SREDSTEV na dan 31. 12. 2021 5.336,114

 

Dostopnost