02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Izbirni predmeti

V šolskem letu 2022/23 bodo učenci 7., 8. in 9. razredov obiskovali 18 različnih izbirnih predmetov, v 1. in 2. VIO pa 4 predmete.

Učenci lahko svojo izbiro spremenijo v mesecu septembru, če s tem ne nastanejo nove skupine oziroma ne razpadejo obstoječe skupine.
 

Izbirni predmeti 3. VIO

RazredPredmetŠt. prijavŠt. sk./urUčitelj

7. r.

Šport za sprostitev (ŠSP)

Urejanje besedil (UBE)

Likovno snovanje (LS1)

Obdela gradiv: les (OGL)

Nemščina (NI1)

35

34

17

14

6

2

2

1

1

2

Voglar M., Leskovar R.

Juhart T.

Dragić R.

Kralj S.

Kračun S.

8. r.

Šport za zdravje (ŠZZ)

Sodobna priprava hrane (SPH)

Multimedija (MME)

Obdelava gradiv: um. snovi (OGU)

Robotika v tehniki (RVT)

Likovno snovanje (LS2)

Nemščina (NI2)-kombinacija NI3*

22

19

15

14

10

9

2

2

1

1

1

1

1

2

Voglar M., Leskovar R.

Ulaga U.

Jelnikar K.

Kralj S.

Sabolič G.

Dragić R.

Kračun S.

9. r.

Načini prehranjevanja (NPR)

Likovno snovanje (LS3)

Izbrani šport (IŠP)

Računalniška omrežja (ROM)

Obdelava gradiv: kovine (OGK)

Nemščina (NI3) – kombinacija z NI2

18

17

14

11

7

2

1

Ulaga U.

Dragić R.

Voglar M.

Jelnikar K.

Kralj S.

Kračun S.

SKUPAJ17/22 
 
 

Neobvezni izbirni predmeti 1. VIO

RazredPredmetiŠt. izbirŠt. skupin/urUčitelj-ica
1.Angleščina (N1A)372/4Jelnikar K.
  Neobvezni izbirni predmeti 2. VIO
4. ,5., 6.Šport (NŠP)14+23+22 (59)2/3Voglar M., Leskovar R.
4. ,5., 6.Tehnika (NTE)18+24+13 (57)2/3Kralj S., Sabolič G.
4. ,5., 6.Računalništvo (NRA)12+10+24 (46)2/2+1Juhart T., Jelnikar K.
SKUPAJ6/8+1 
Dostopnost