02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Delovanje šolskega sklada

NAMEN SKLADA je financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize …). Sredstva iz Šolskega sklada so lahko namenjena tudi za nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio in video prema…), ki omogoča zviševanje standarda pouka. V oktobru 2018 in marcu 2019 smo starše zaprosili za prispevek za Šolski sklad v višini 5 evrov.

DEJAVNOST SKLADA je pridobivanje sredstev iz naslednjih virov:

 • prispevkov staršev
 • prispevkov občanov
 • donacij
 • zapuščin
 • iz drugih virov, ki so lahko:
  • prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
  • prihodki od zbiralnih akcij učencev
  • prihodki od prodaje izdelkov učencev,
  • prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan.

ŠOLSKI SKLAD DELUJE v skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada Osnovne šole Poljčane.

ŠOLSKI SKLAD UPRAVLJA Upravni odbor, katerega člani so: Martina Kitak (predsednik), Boris Kodrič (podpredsednik), Marko Velnar,  Mirjana Kralj, Suzana Vuk, Suzana Kračun, Nada Druškovič (zapisnikarica).

 

Dostopnost