02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Najboljša učna krivulja je prijazen nasmeh

Leto 2022 je bilo 22. leto 3. tisočletja. Sliši se zanimivo in takšno je leto tudi bilo! Leto sprememb, pričakovanj, leto veselja, vprašanj in iskanj, odgovorov in novih vprašanj. Lahko rečemo, da podobno kot večina let, čeprav se tokrat mogoče pojavlja več vprašanj kot je pametnih odgovorov, več zaskrbljenosti. In vzporedno vedno najdemo dovolj dobrih izhodov, dobrih rešitev, dobre volje! Torej tudi za leto 2022 lahko rečemo, da je bilo čisto prijazno do nas.

Če sedaj pomislimo na šolo, na učenke in učence 6. b, na nas, učitelje in ostale zaposlene na naši šoli ter seveda na starše, kako smo preživeli skupaj te mesece in prvi mesec leta 2023, bomo ugotovili nekaj podobnega. Šesti razred je korak višje, učenci so prišli na predmetno stopnjo. Pri marsikom se pri pomembnih spremembah pojavijo vprašanja, zaskrbljenost, stres. Starši svojim otrokom ustvarjamo varno in kvalitetno mladost znotraj naših družin, jih vodimo in jim pomagamo odraščati, otroci pa odražajo odtenke okolja, iz katerega prihajajo. V šoli se trudimo spodbujati razvoj osebnega znanja, osebne rasti, ustvarjamo pogoje za kvalitetno šolsko delo. Učenje ob vsej strokovnosti poskušamo narediti sproščeno in tudi zabavno. Stopamo na dobro pot, ki pa ne bo le gladka in brez ovir. Koraki spreminjanja na boljše so majhni, prihaja do nihanj. Ampak trud nas vseh vodi do pomembnih ciljev za vsakega učenca.

Ker starši redno spremljate dogajanje v 6. b, zagotovo poznate našo Zlato knjigo. Povprašajte svoje otroke, če so že imeli priložnost zapisati svoje dobre misli. Če še niso, nič hudega. Čakam na njihove zapise, da jih prinesejo v šolo, skupaj jih pravopisno pregledamo in sledi lepopisni zapis v Zlato knjigo.

6. b gradi skupina pozitivnih, odgovornih in prijaznih otrok, ki ima toliko zamisli, da vseh ne moremo izpeljati, da sodelujejo z mano resno, zavedajo se pomena pogovora, sprotnega razreševanja težav. Veliko se pogovarjamo o problemih. Pogovor je vedno namenjen iskanju boljših poti, boljšega razumevanja, dobrih odnosov. V vseh svojih različnostih se moji šestošolci v marsičem dopolnjujejo. Seveda so pozitivna prisotnost, pogovori, usmerjanje pomembni pri otrocih te starosti. Pomembno je sprejemanje različnosti. Pomembno je nuditi pomoč, ko jo kdo potrebuje. Pomembno je osredotočanje na stvari, ki so same po sebi pravilne. Občutki za hvaležnost, poštenost, delitev, spoštovanje, umirjenost in tudi igrivost, sodelovanje, pridno delo in sočutje so moralne vrednote, ki bi jih naj imel vsak izmed nas in tudi že otrok te starosti. Z učenci 6. b skušam spodbujati razumevanje moralnih izkušenj ob njihovih lastnih pripovedih, s pohvalo dobrega vedenja ter kritičnim prepoznavanjem napačnega. In mislim, da nam je, seveda z vašo pomočjo, spoštovani starši, vsaj nekoliko uspelo.

Spoštovani starši, iskrena hvala za vaše ustvarjalno sodelovanje z mano kot razredničarko, za številne pogovore z vašimi otroki, da bolje razumevajo svoje težave in težave v razredu. Nanje se pogosto ustrezno odzivajo. Hvala za kritične besede, da vas skrbi varnost vaših otrok, in aktivno sodelovanje na roditeljskem sestanku. Hvala staršem, s katerimi sem se dodatno pogovarjala po telefonu ali v živo, da smo skupaj iskali poti za izboljšanje, naklonjeno ste sprejeli naše dogovore in jih izvajali. Hvala za dopisovanje preko aplikacije eAsistent, hvala za zaskrbljenost, iz nje so se porajale ideje, kako zadeve spremeniti, izboljšati. Hvala za vse dobro in pozitivno. Ker pa se kdaj najde kdo, ki izraža subjektivna in neresnična mnenja, prepuščam premislek o neresničnosti trditev avtorju takšnih misli. Krivične besede lahko bolijo, sama pa dobro poznam svoja načela, ravnanja in besede. In pomen vrednot je v mojem delovanju globoko zasidran.

Seveda hvala za material, ki so ga ob tehničnem dnevu v šolo prinesli vaši otroci, hvala za ideje in vse izdelke, ki ste jih doma skupaj naredili, in so krasili našo učilnico. Da ne pozabimo vseh dobrot na našem jesenskem druženju, pa pogovorov, ki so nas še bolj povezali. Hvala za vse ostalo, kar je še bilo postorjeno in ni tukaj omenjeno, npr. za zaupanje, da smo odšli skupaj v šolo v naravi.  Pa še kakšna osebna zahvala: hvala mamici enega izmed mojih učencev za prijazne besede in nasmehe, ko sva se srečali v bolnišnici! Kako dobro denejo drobne prijaznosti!

Ostanite povezani kot starši šestošolcev, sedmošolcev, osmošolcev, devetošolcev. Kritično in pozitivno sodelujte s šolo in med sabo, ne pozabite na dogovor glede pomladnega druženja na poti na Boč, ponovite kakšno jesensko druženje, dogovorite se za praznovanje dneva mam in babic …

Svojim dragim učencem iz 6. b razreda pa za drugo polletje in vsa leta naprej sporočam, naj nikoli ne obupajo nad seboj, predvsem pa naj vedo, da se življenje nasmehne le pridnim in predanim. Trudite se biti takšni: Patrik, Jan, Ota, Nick, Mihael, Urška in Urška, Matej, Žana, Aljaž, Eva, Tiffany, Jaka, Jakob, Anej, Brina, David, Neža, Ajda, Riana, Matic, Ely, Nejc in Anika.

Hvala za vse prijazno, uspešno in dobro, kar boste ustvarjali skupaj z novo razredničarko Barbaro. Še naprej bo treba vzdrževati ustrezne razmere za miren pouka, za zanimivo, drugačno, ustvarjalno delo, ki bo odprto za pozitivne spremembe. Veliko časa bo potrebno posvečati vzgojnim elementom in kreativnemu delu, razvijati smiselne in spoštljive odnose, še naprej vztrajno graditi skupnost, vzpostavljati visoka pričakovanja in postavljati jasne cilje.

Kar se le da pogosto pa vas naj spremlja najboljša učna krivulja, prijazen nasmeh! Tako se poslavljam od letošnje generacije 6. b in od vseh generacij, ki sem jih v svojih letih službovanja poučevala na Osnovni šoli Kajetana Koviča v Poljčanah.

Marina Koražija, razredničarka 6. b v prvem polletju

Dostopnost