02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Pravi junaki, junaki zelene prihodnosti

Krožek za trajnostni razvoj deluje na šoli prvo leto, nastal pa je kot del Erasmusovega projekta Radi imamo trajnostno naravnano družbo. Namenjen je mlajšim učencem, saj želimo ukoreninjati zamisli o tem, da je treba spreminjati naš svet prevelike proizvodnje in porabe, ohranjati naravo, spreminjati vire energije, da bo naša prihodnost trajna in varna. Trajnostni razvoj vključuje namreč varovanje okolja, razširja se na spreminjanje neenakosti, revščine, ustvarja svet večje pravičnosti, spodbuja nas k odgovornosti glede zdravja, medijev, informacijske tehnologije.

Naši učenci so se z vsebinami trajnostnega razvoja zagotovo srečali že v domačem okolju in vrtcu. V času dejavnosti trajnostno naravnanega Erasmusovega projekta pa smo izvedli številne aktivnosti in delamo konkretne korake, pri katerih sodelujejo vsi učenci naše šole. Povezujemo se s projektoma POGUM in Ekošola.

Pri krožku prebujamo dovzetnost, kritično opazovanje, odgovorno razmišljanje in ravnanje. Z drobnimi koraki, skozi učenje in ne poučevanje, z ozaveščanjem veščin za vse življenje, s povezovanjem različnih področij in z resničnim svetom, s krepitvijo notranjih vrednot. Skratka z vzgojo za odgovorno ravnanje v življenju, kjer učenci delujejo aktivno in sooblikujejo svoja spoznanja in znanje.

Pri krožku razmišljamo kritično, rešujemo probleme, se pogovarjamo in razpravljamo, iščemo informacije. In seveda sodelujemo pri konkretnih spremembah za bolj trajnostno ravnanje, kot je  ozelenjevanje okolice šole. Nič zelo velikega in usodnega ne počnemo, sledimo drobnim korakom. Imamo pa velike zamisli, velika pričakovanja, velike cilje za našo trajnostno naravnano šolo! Ugotovili  smo, da je okolica šola namenjana predvsem športu in igri in da imamo zelo malom prostora za šolski vrt. Nimamo zasajenega nobenega sadnega drevesa ali užitnih grmovnic. In naša super ideja je, da na zemljišču med potokom Brežnica in Miyawakijevim gozdičkom v bližnji prihodnosti ustvarimo še svoj sadni vrt!

Marina Koražija

Dostopnost