02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

PROJEKT POGUM V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane že četrto leto kot razvojna šola sodeluje v evropskem projektu POGUM, ki spodbuja krepitev kompetence podjetnosti in prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Razvoj kompetence podjetnosti temelji na ciljih trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja. Namen projekta je v osnovnošolcih spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost in inovativnost.  Razvijanje podjetnosti  je naložba v uspešnost posameznika v prihodnosti in bogati njegovo življenje.

Na šoli si prizadevamo in si želimo, da se učenci aktivno vključujejo v pouk. To pomeni, da na osnovi predznanja sooblikujejo kriterije in cilje učenja, izbirajo poti do znanja in se učijo kritičnega presojanja, razumejo in se odločajo o izboljšanju izdelka ali znanja, razvijajo sodelovanje, predvsem pa, da razumejo, spremljajo in usmerjajo lastni napredek.

V tem šolskem letu so se v šolski razvojni tim vključili vsi učitelji na šoli. Na ravni šole smo izvedli dve večji dejavnosti. V mesecu decembru smo pripravili tehniški dan, ki smo ga poimenovali Od ideje, do izdelka. Delo učencev je bilo zaradi šolanja na daljavo v celoti prilagojeno za delo na domu. Ob skiciranju zamisli za svoje izdelke (obeski za jelko, voščilnice) so ustvarjali nove ideje, ob uporabi pripomočkov in orodij za različna gradiva so utrdili stare in spoznali nove obdelovalne postopke. Pri delu so razvijali svoje ustvarjalne in ročne spretnosti. Po končanem delu so svoje izdelke kritično vrednotili. Vsak učenec je novoletno voščilnico podaril šoli, kjer smo jih uporabili za novoletna voščila partnerjem.

Učenci so bili aktivni tudi na naravoslovnem področju. V raziskovalni dejavnosti so spoznavali življenje človeške ribice. Predstavitev najdete na povezavi. 

Organizacija dela

30 min

·         razredna ura na videosrečanju

·         pregled organizacije in navodil za delo doma

30 min

·         raziskovanje možnosti izdelovanja voščilnice in okraska

·         izbira med ponujenimi idejami

·         raziskovanje na spletu za novo idejo

120 min

·         priprava delovnega prostora

·         priprava materiala za izdelavo voščilnice in okraska

·         izdelava voščilnice in okraska

45 min

·         evalvacija opravljenega dela

·         povezavo do anketnega vprašalnika boš dobil/a na mail naslov:

ime.priimek@ospoljcane.si

·         izpolnjevanje spletne ankete

Druga pomembna dejavnost, ki smo jo izvedli v tem šolskem letu, je bila obeležitev 30. obletnice nastanka samostojne slovenske države. Učenci so ob tem razvijali pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine, spoznavali značilnosti slovenskih državnih simbolov, razvijali so spretnost zbiranja in izbiranja informacij in dokazov iz različnih zgodovinskih virov in literature v različnih medijih, razvijali spretnost različnih oblik komunikacije (ustno, pisno, grafično, z IT) ter naredili razstavo izdelkov v avli šole v mesecu juniju.

Ena in edina, moja domovina Slovenija

Oblikovanje ideje

Raziskovanje

Načrtovanje

Aktivnost

Vrednotenje

(april)

(april, maj)

Učenci delajo samostojno

(maj)

(maj, junij)

(junij)

Kaj vem o domovini?

Kako bi jo predstavil?

Zbiranje podatkov

Izdelava načrta razstave

Izdelava izdelka

Izkušnje, nova znanja

Razstava izdelkov

Kompetence:

ODKRIVANJE PRILOŽNOSTI

Kompetence:

VKLJUČEVANJE VIROV

Kompetence:

VIZIJA

Kompetence:

USTVARJALNOST

Kompetence:

VREDNOTENJE

Potek dela po posameznih oddelkih

Kaj je to domovina? Je to moj dom? Kraj kjer živim? So to ljudje, ki me obdajajo? Zagotovo vsak nosi v srcu in glavi svoj odgovor, pravi odgovor. Ob obeležitvi te pomembne obletnice slovenske države je nastalo ogromno likovnih izdelkov, fotografij in misli, ki smo jih zbrali in zaokrožili v celoto na razstavi v avli z naslovom Ena in edina, moja domovina Slovenija. Posebno mesto v avli pripada tako imenovani dnevni sobi, ki je približno takšna, kot je bila v 90-ih letih, ter prevoznim sredstvom, ki so jih uporabljali v tistem času tudi osnovnošolci. Slovenija, zelena dežela na sončni strani Alp. Lepa si, moja si, naša si. Vse najboljše ti želimo ob praznovanju 30. rojstnega dne.

Koordinatorica projekta: Vesna Vilčnik

Video
Foto utrinki
Dostopnost