02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Obvestilo o poskusnem eTestiranju – NPZ 2020/21

Letos bo 4., 6. in 10. maja potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 6. in 9. razreda. Glavni namen je, da se na državni ravni ugotovi stopnja osvojenosti standardov znanja, ki se preverjajo.

Dosežki učencev na NPZ bodo le del celovite analize znanja učencev po dveh obdobjih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije.

Celovita analiza bo osnova za načrtovanje kompenzacijskih ukrepov za zmanjšanje  posledic izobraževanja na daljavo.

MIZŠ in Republiški izpitni center (Ric) sta načrtovala izvedbo NPZ na daljavo, če bi se šole zaradi epidemije ponovno zaprle. Trenutno velja, da bo NPZ potekalo v šoli, v papirni, torej klasični obliki kot do sedaj.

Kljub temu bo na šolah potekalo  poskusno eTestiranje.

V ponedeljek, 22. 3. 2021, za učence

  • 9. a razreda 2. in 3. šolsko uro,
  • 9. b razreda 4. in 5. šolsko uro,

v sredo, 24. 3. 2021, za učence

  • 6. a razreda 0. in 1. šolsko uro
  • 6. b razreda 2. in 3. šolsko uro.

Isti dan bodo lahko učenci še enkrat reševali test doma, po 15.30. Uporabniško ime in geslo za vstop v aplikacijo bodo dobili v šoli.

Učenci bodo skozi poskusno eTestiranje pridobili potrebne spretnosti in znanja za uspešno reševanje nalog s pomočjo računalnikov, kar jim bo v korist tudi za nadaljnje šolanje.

mag. Francka Mravlje, ravnateljica

Dostopnost