Get Adobe Flash player
Domov

 

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vzgoja in izobraževanje z roko v roki …

 

Zanimivo je, da se vsi zavedamo, da moramo otroke učiti BRANJA, PISANJA, matematike, fizike …, ker verjamemo, da bodo ta znanja kasneje v življenju potrebovali. To nam je jasno in v skladu s tem delujemo.

Ne razumemo pa, da to ni dovolj.

Če želimo, da se izboljšajo odnosi med ljudmi, da se izboljšajo pogoji za življenje za vsa živa bitja, ki si delimo ta planet, se moramo z enako zavzetostjo učiti tudi medsebojnih odnosov, mirnega reševanja konfliktov, PRIJATELJSTVA, sodelovanja, poguma, strpnosti. (Ali nismo sto in tisočkrat dokazali skozi zgodovino, da ne znamo živeti v MIRU? Ali ni svet danes živ dokaz za to?)

Učitelji, ki delamo s srcem za otroka, verjamemo, da mora šola NAČRTNO delati na obeh področjih. NA VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU. Verjamemo, da je izobraževanje brez vzgoje prazno in da znanje dobi svojo vrednost šele tedaj, ko je oplemeniteno z VREDNOTAMI.

Šele tedaj lahko človek znanje uporabi v dobrobit SEBE, ČLOVEŠTVA in NARAVE

(povzeto po D. V. Tršinar: Iskalci biserov)