Get Adobe Flash player
Domov

OPREDELITEV IN CILJI

 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki je organizirana po pouku in je namenjena učencem od prvega do petega razreda. Učenci so vanj vključeni prostovoljno s prijavo staršev.

 

 

 

 

 

 


Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, deloma pa zadovoljujejo potrebe, interese in želje učencev. Temu se prilagaja tudi dnevni ritem v posameznih oddelkih.

 

 

 

SPLOŠNI CILJI

  • Omogočati redno, samostojno in uspešno opravljanje šolskih obveznosti.
  • Zagotavljati vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje.
  • Omogočati skupno načrtovanje, sooblikovanje programa, izbiranje aktivnosti iz različnih področij.
  • Spodbujati pridobivanje veščin za življenje, odraščanje in osebni razvoj.

 

Cilje uresničujemo na področju likovne umetnost, tehničnega področja, ročnih spretnosti, športa, kulture, socialnih veščin, kuhanja, računalništva, naravoslovja in prometne vzgoje.