Get Adobe Flash player
Domov

KOSILO

Cilji:

 • učenci se pri jedi učijo primerno obnašati ter uporabljati jedilni pribor;
 • upoštevajo higieno in pridobivajo higienske navade;
 • spoznavajo pomen zdrave in uravnotežene prehrane;
 • razumejo pomen obrokov in ritem prehranjevanja.

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Cilji:

 • sprostitev doživijo kot temeljno človekovo potrebo;
 • učijo se učinkovitih načinov sproščanja;
 • zadovoljijo potrebo po gibanju, igri, počitku in druženju z vrstniki.

 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

 

Cilji:

 • učenci razumejo in doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa;
 • se vključujejo v komunikacijske, umetnostne, raziskovalne, naravoslovno-ekološke in delovno-tehnične dejavnosti;
 • učijo se ceniti rezultate svojega dela in jih v obliki razstav ali nastopov prikazati tudi drugim.

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE

Cilji:

 • učenci opravljajo domačo nalogo;
 • poglabljajo učno snov in se učijo samostojno    pripravljati na pouk;
 • učijo se načrtovati svoje delo, poiskati ali pa nuditi učno pomoč;
 • učijo se uporabljati različne vire informacij.