Get Adobe Flash player
Domov

  Roditeljski sestanek skliče razrednik po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Na njem obvešča starše o vzgojno-izobraževalnih temah in se seznanja z njihovimi mnenji in pripombami o delu šole. V okviru roditeljskih sestankov potekajo tudi izobraževanja staršev.

Mesec

Datum

Čas

Tema

September

  2. 9. 2019

8.30

10.30

Sprejem prvošolcev in staršev, predstavitev dela v 1. razredu za starše prvošolcev.

 10. 9. 2019

       1.–5. r

16.00

Roditeljski sestanek za podaljšano bivanje.

16.30

Sestanek s starši učencev z dietno prehrano.

17.00

Roditeljski sestanek za vse oddelke:

Značilnosti šol. leta 2019/20, organizacija dela, šolska pravila, analiza anket za starše, druga pomembna splošna obvestila …

 11.9.2019 

       6.–9. r.

17.45

RS 8.r., Šola v naravi

17. 9. 2019

16.00

Timski sestanki za starše učencev z DSP.

Oktober

8. 10. 2019

 

 

17.00

Predavanje za starše  Kako odpraviti nedejavnost, nezainteresiranost, lenobo?, Pešec Andrej, Znanje za življenje.

18.00

GU po programu razrednikov.

November

12. 11. 2019

16.30

RS 6. r.: Predstavitev Šole v naravi

17.00

GU po programu razrednikov..

December

10. 12. 2019

17.00

GU po programu razrednikov.

Januar

14. 1. 2020

16.30

RS: 9. r.: Karierna orientacija.

17.00

GU po programu razrednikov.

Februar

11. 2. 2020

16.30

Timski sestanki za starše učencev z DSP.

17.00

Predavanje za starše: Želim si, da bi bil moj otrok samozavesten., Brglez Polona, Ab Intra.

18.00

GU po programu razrednikov

Marec

 

 10. 3. 2020

17.00

GU po programu razrednikov

16.30

Izbira poklica, 8. r.

April

   7. 4. 2020

16.30

RS 4. r.: Predstavitev Šole v naravi

17.00

GU po programu razrednikov

Maj

12. 5. 2020

 

 

16.30

RS 3. r.: Seznanitev staršev z NIP in s postopki odkrivanja ter dela z nadarjenimi učenci

16.30

RS 4. r.: Seznanitev staršev z NIP, 5. r. 

16.30

RS 5. r.: Seznanitev staršev z NIP, 6. r.