Get Adobe Flash player
Domov

  Roditeljski sestanek skliče razrednik po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Na njem obvešča starše o vzgojno-izobraževalnih temah in se seznanja z njihovimi mnenji in pripombami o delu šole. V okviru roditeljskih sestankov potekajo tudi izobraževanja staršev.


Mesec


Datum


Čas


Tema

September


  3. 9. 2018


8.30


10.30

Sprejem prvošolcev in staršev, predstavitev dela v 1. razredu za starše prvošolcev


 11. 9. 2018

       1.–5. r.


16.00

Roditeljski sestanek za podaljšano bivanje


16.30

Sestanek s starši učencev z dietno prehrano


17.00

Roditeljski sestanek za vse oddelke:

Značilnosti šol. leta 2018/19, organizacija dela, šolska pravila, analiza anket za starše, druga pomembna splošna obvestila …


12. 9. 2018

       6.–9. r.


20. 9. 2018


16.00

Timski sestanki za starše učencev z DSP

Oktober


4. 10. 2018


18.00

Predavanje za starše, Zavestno starševstvo, A. in L. Mrgole, Vezal

  9. 10. 2018


16.30

Roditeljski sestanek s starši učencev s statusom športnika


17.00

GU po programu razrednikov

November


13. 11. 2018


16.30

RS 6. r.: Predstavitev Šole v naravi


17.00

GU po programu razrednikov


17.00

GU po programu razrednikov

December


11. 12. 2018


17.00

GU po programu razrednikov

Januar


15. 1. 2019


16.30

RS: 9. r.: Karierna orientacija


17.00

GU po programu razrednikov

Februar


  12. 2. 2019


16.30

Timski sestanki za starše učencev z DSP


17.30

GU po programu razrednikov

Marec


   13. 3. 2019


17.30

GU po programu razrednikov

April


   9. 4. 2019


16.00

RS 4. r.: Predstavitev Šole v naravi


16.30

RS 8. r.: Izbira poklica


17.00

GU po programu razrednikov

Maj


14. 5. 2019


16.30

RS 3. r.: Seznanitev staršev z NIP in s postopki odkrivanja ter dela z nadarjenimi učenci


16.30

RS 4. r.: Seznanitev staršev z NIP, 5. r. 


16.30

RS 5. r.: Seznanitev staršev z NIP, 6. r. 


16.00

RS 8. r.: Predstavitev Šole v naravi


17.00

GU po programu razrednikov

Junij


     4. 6. 2019


16.30

Timski sestanki za starše učencev z DSP


17.00

GU po programu razrednikov


  17.  6. 2019


17.00

Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za starše prvošolcev v šol. letu 2019/2020