Get Adobe Flash player
Domov

PREDSTAVITEV PLANINSKEGA DRUŠTVA POLJČANE

 
 
planinciPlaninsko društvo Poljčane aktivno deluje od leta 1929. Šteje okrog 550 članov, od tega okoli 270 mladih planincev.
Organizirani smo v skladu z veljavnimi predpisi tako, da v društvu delujejo gospodarski odsek, markacijski odsek, vodniški odsek, izletniški odsek, mladinski odsek, odsek za varstvo narave.
Planinske skupine delujejo na osnovnih šolah v Poljčanah, Makolah in Laporju in v vrtcih v Poljčanah, Studenicah in Makolah.

Delujejo tudi na osnovnih šolah v Poljčanah, Makolah in Laporju in v vrtcih v Poljčanah, Studenicah in Makolah.

Upravljamo in gospodarimo s planinskim domom na Boču, ki je po opremljenosti, ponudbi in obisku med priljubljenimi točkami v regiji.
 
V društvu aktivno deluje 23 vodnikov PZS, ki letno pripravijo in vodijo preko 100 izletov in akcij. 9 mentorjev planinske vzgoje uspešno organizira in izvaja dejavnosti v šolah in vrtcih. Vsako leto se udeležimo taborov za mlade planince. Deluje tudi skupina za orientacijo, ki dosega pomembne rezultate v državnem merilu.
 
Štirje markacisti ob pomoči članov skrbijo za urejenost in označenost 12-planinskih poti v skupni dolžini 85 km, ki vodijo proti Boču ali po okolici kraja. Naravovarstveno uspešno delujemo predvsem na področju varovanja in ohranjanja rastišča velikonočnice na Boču.
 
V preteklosti je bilo opravljenega veliko dela, kar nas zavezuje, da se tudi v prihodnje trudimo dosegati visok nivo odgovornosti in strokovnosti. Ob vsem tem pa moramo najti tudi pravo mero planinske zagnanosti, ki temelji predvsem na prostovoljnem delu, medsebojni pomoči ter širjenju planinske miselnosti in dobre volje.
 
 
Janko Kovačič,
predsednik PD Poljčane