Get Adobe Flash player
Domov

OLSKA KNJIŽNICA

Delovni čas

Knjižnica je odprta vsak dan pouka od 10.20 do 13.40 ure.

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni. Ob vpisu v knjižnico uporabniki brezplačno prejmejo člansko izkaznico. Če izkaznico izgubijo ali poškodujejo in želijo novo, morajo plačati stroške nove izkaznice. Izkaznica ni prenosljiva.

 

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici je vedno tišina, razen, kadar v njej poteka pouk.

V knjižnici:
 • ne jem in ne pijem,
 • se ne lovim in skrivam,
 • ne vpijem,
 • ne tekam po knjižnici,
 • ne hodim po sedežih,
 • ne preklinjam,
 • se ne pretepam,
 • ne trgam in uničujem knjig,
 • se ne norčujem iz mlajših,
 • ne uporabljam mobilnega telefona,
 • berem knjige in revije,
 • pišem referate,
 • najdem svoj mir,
 • se učim,
 • pišem domačo nalogo,
 • se pogovarjam s prijatelji,
 • rešujem knjižne uganke,
 • bogatim svoj besedni zaklad,
 • uporabljam računalnik,
 • pomagam mlajšim.

Izposoja knjižničnega gradiva

Izposoja knjižničnega gradiva je možna v času, ko je knjižnica odprta. Učenci od 5. do 9. razreda imajo naenkrat lahko izposojenih največ 5 enot knjižničnega gradiva; to ne velja za strokovno literaturo, kadar jo učenci potrebujejo za referate, seminarske ali raziskovalne naloge. Učenci od 1. do 4. razreda pa imajo naenkrat lahko izposojene 3 enote knjižničnega gradiva. Za učitelje število izposojenih knjig ni omejeno.

Če ima uporabnik gradivo izposojeno dlje kot je rok vrnitve, si novega gradiva ne more izposoditi.

Na dom se ne izposoja gradivo iz čitalnice, ki ima oznako »SAMO ZA ČITALNICO!«, avdio in video kasete in CD-ji, ki se izposojajo na dom samo učiteljem.

Izposojevalni roki:

leposlovna literatura za učence…………..4 tedne, možnost podaljšanja

literatura za domače branje...………….….2 tedna, brez možnosti

podaljšanja

strokovna literatura………….……………4 tedne ali po dogovoru

referenčna literatura………………………samo za čitalnico

periodične publikacije………...…………. samo za čitalnico

avdio in video kasete, DVD-ji…..... ……..izposoja se le učiteljem

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Knjižnično gradivo, ki ga učenec poškoduje (manjkajoče strani, strgani listi, veliko počečkanih strani, uničeni hrbti …) ali izgubi, je dolžan nadomestiti z novim ali plačati nakup novega izvoda, seveda po dogovoru s knjižničarko.

Uporaba računalnikov in tiskalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva, pregledovanje multimedijskih zgoščenk, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij preko interneta. Učenci lahko v dogovoru s knjižničarko uporabljajo tudi tiskalnik.

Učenci ne smejo uporabljati računalnika za IRC, igrice, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov itd.

Uporabnik, ki zlorabi pravila, je najprej opozorjen. Če jih krši večkrat, izgubi pravico do uporabe računalnika 2 tedna. Če se kršitve še naprej pojavljajo, učenec izgubi pravico do uporabe računalnika 1 mesec. O vsem je obveščen tudi razrednik.