Get Adobe Flash player
Domov

Postopek izbire izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. 

  1. Objava seznama vseh izbirnih predmetov, ki se lahko izberejo v III. triadi v osnovnih šolah v Sloveniji - april
  2. Kratka predstavitev izbirnih predmetov - april
  3. Izbira izbirnih predmetov v eAsistentu za staršekratka navodila in seznam predmetov po razredih, PRILOGA 2 -  april
  4. Izbira po dogovoru z vodjem postopka izbire izbirnih predmetov (možnost zamenjave izbranega predmeta) - maj
  5. Obvestilo učencem o izbranih predmetih - maj
  6. Obvestilo staršem o izbranih predmetih njihovega otroka - maj
 

 Postopek izbire NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. 

  1. Prvošolce prijavijo starši na angleščino na roditeljskem sestanku - junij
  2. Obvestilo učencem o izbranih neobveznih izbirnih predmetih - maj
  3. Obvestilo staršem o izbranih neobveznih izbirnih predmetih njihovega otroka - junij