Get Adobe Flash player
Domov

Splošno o pripomočkih in učnih gradivih

                                                                             Spoštovani učenci.

 
Zaradi lažjega razumevanja učne snovi, smo vam nekaj gradiv in poti do gradiv, s katerimi boste na zanimiv in vam prijazen način prihajali do novih znanj, ki vam bodo koristila pri razumevanju snovi.
 
Razdelili smo jih v naslednje podskupine:
  1. Elektronska učna gradiva
  2. Razredna stopnja
  3. Predmetna stopnja
  4. Za zabavo

Obilo veselja ob učenju.